Kroner og broer

Hva er kroner og broer?

Man forbinder normalt ordene kroner og broer med tannlegen og en større utskiftning. Begge deler er korrekt. En krone er en erstatning av metall og/eller porselen, som dekker hele den naturlige tannkronen når denne er defekt.

En stiftkrone er en krone som sitter fast på den naturlige tannroten med en stift i rotkanalen. Det vil si at en stiftkrone alltid sitter på en rotbehandlet tann som mangler den naturlige tannkronen.

En bro erstatter en eller flere manglende tenner og er som regel hengt opp på naturlige tenner i hver ende (anker- eller støttetenner).

Hvis en bro kun henger på én ankertann og har et fritt svevende ledd snakker man om en ektensjons-bro.

Normalt berører mellomleddet (-ene) i en bro tannkjøttet, men en gang imellom fremstiller man en bro bak i munnen hvor mellomleddet kun er en forbindelsesstang av metall fri av tannkjøttet - dette kalles for en svevebro. En støttebro fremstilles til pasienter med løse tenner pga. periodontitt.

Hvordan fremstilles kroner og broer?

Tannen slipes til:

For å kunne fremstille en krone må tannen først slipes til. Man sier at tannen blir preparert. Når dette er avsluttet tas et avtrykk og et sammenbitt for å få de motsatt sittende tenner, mottennene, til å passe i den nye kronens tyggeflate.

Eventuelle fargeprøver:

Der tas også en fargeprøve hvis det skal lages en porselenskrone. Det hele sendes til et tannteknisk laboratorium hvor man ut i fra tannlegens anvisninger og de medsendte avtrykkene fremstiller den endelige krone eller bro. En gang imellom kommer det mellomfaser med prøver av metall eller vurdering av farge før kronen gjøres ferdig.

Kronen eller broen settes fast:

Når tannlegen har prøvd kronen eller broen og vurdert det til at den passer i alle ledd og kanter, skal den settes fast. Dette gjøres med sement som hurtig stivner og dermed "limer" kronen eller broen fast. Etter sementeringen kontrolleres sammenbittet, og noen ganger skal høyden justeres litt hvis det er for hardt bitt.

Etterjustering:

Når man har brukt kronen eller broen en liten stund kommer det ofte en etterjustering for å få alt perfekt.

Hva lages kroner og broer av?

Kroner og broer kan fremstilles av:

Hvor holdbare er kroner og broer?

Holdbarheten avhenger av mange faktorer: Størrelse av rekonstruksjonen, den bærende tannens tilstand, bitekraften, munnhygienen og naturligvis pasientens alder.

Normalt vil en krone eller bro holde i 20-25 år, men som alt annet slites tingene når de brukes. Man skal tenke på at en krone eller bro kanskje belastes 3.000 ganger i døgnet med en kraft som kan være flere hundre kilo.Derfor vil man en gang imellom oppleve at en krone eller bro ikke holder så lenge.

Er det noen risikoer ved kroner eller broer?

Generelt sett må man si nei. Der er beskrevet enkelte allergiske tilfelle overfor noen av de metallkomponentene som kan inngå i legeringene, men det hører til sjeldenhetene.

En krone eller bro kan løsne, og da er det viktig å henvende seg til tannlegen med det samme. Går man for lenge med en løs krone eller bro kan det oppstå råte i tannen. Hvis kronen eller broen føles for høy eller feil i bittet skal man også kontakte tannlegen sin.

Etter et opplegg av Jens Kjølsen Petersen, lektor og tannlege.


Relevante artikler