Kronisk nyrebekkenbetennelse

Nyre

Hva er kronisk nyrebekkenbetennelse?

Hos spedbarn, noe sjeldnere hos småbarn, kan en akutt nyrebekkenbetennelse trigge en immunologisk feilreaksjon som resulterer i en arr-aktig innskrumpning på en del av nyren. Slike innskrumpninger kan vises ved røntgen og er tegn på kronisk nyrebekkenbetennelse.

Hva er symptomene?

Ved kronisk nyrebekkenbetennelse vil pasientene ha symptomer på gjentatte, øvre urinveisinfeksjoner.

Hvordan stilles diagnosen?

Sykehistorie, urinfunn, tegn på sviktende nyrefunksjon og funn ved billeddiagnostikk vil kunne gi diagnosen. Med billeddiagnostikk menes her både underrsøkelse av nyrene med røntgen eller ultralyd. Røntgenframstilling av urinveiene kan i en del tilfeller avsløre at urin kan strømme tilbake (refluks) til urinleder og nyrebekken fra urinblæren. Dette er et viktig funn som kan si mye om årsaken til de gjentatte infeksjonene.

Hva kan man selv gjøre ved kronisk nyrebekkenbetennelse?

Om man har fått påvist "arr" på et nyre, blir det spesielt viktig å forebygge øvre urinveisinfeksjoner.

Hva er behandlingen?

Behandlingen vil være rettet mot årsaken(e) og mot oppblussing av akutte infeksjoner. Kirurgisk operasjon for å korrigere anatomiske misforhold i urinveiene (for eksempel årsaken til refluks) er aktuelt. Småbarn kan noen ganger "vokse av seg" denne tendensen til tilbakestrømming av urin fra blæren til urinleder. I slike tilfeller kan det være aktuelt med langtidsbehandling med antibiotika, for å forebygge infeksjoner. Om et nyre blir helt ødelagt av kronisk nyrebekkenbetennelse ("skrumpnyre") kan det være aktuelt å fjerne dette ved kirurgisk operasjon.

Hvordan er prognosen ved kronisk nyrebekkenbetennelse?

Slike arr kan ofte stå uendret gjennom hele livet uten å gi særlige plager. Lett refluks kan gå spontant over, i andre tilfeller må det korrigeres kirurgisk. I verste fall kan hele nyret bli ødelagt av kronisk nyrebekkenbetennelse. Gjelder dette begge nyrene, kan resultatet i verste fall bli nyresvikt med behov for dialyse og eventuelt transplantasjon.

Skrevet av Jørund Straand, førsteamanuensis, dr.med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler