Gjærsopp i huden (kutan candidiasis)

Hva er gjærsopp i huden?

Hvordan får man gjærsopp i huden?

Det er viktig å være klar over at vi på og i kroppen har en mengde ulike mikroorganismer, blant annet sopp. Noen av dem er nyttige for oss. Andre lever vi fint med inntil det skjer en endring i sammensetningen av mikroorganismene. En slik endring kan føre til at en bestemt type mikroorganisme plutselig får lov til å utvikle seg uhemmet. Når dette skjer får vi en infeksjon, for eksempel en gjærsopp-infeksjon i huden.

Candida kan i prinsippet ramme alle deler av huden og slimhinnene. Soppen foretrekker imidlertid fuktige og varme omgivelser.

Candidainfeksjonen og spesielt slimhinne-variantene, for eksempel på kjønnsorganene, er smittsomme. De kan overføres ved direkte kontakt som for eksempel sex , og ved indirekte kontakt som for eksempel bruk av felles håndkle eller klær.

Hva er tegnene på gjærsopp i huden?

Gjærsopp finnes særlig i hudfolder, under brystene, i lysken og på kjønnsorganene samt i området rundt endetarmsåpningen. Den viser seg i huden som:

Hvem er spesielt utsatt?

Gode råd

En alminnelig god hygiene og god helse virker forebyggende mot Candidainfeksjoner. Soppen gir kun problemer hvis det skjer forandringer i for eksempel hudbarrieren eller helsetilstanden.

Hvordan stiller legen diagnosen gjærsopp i huden?

Ved en kombinasjon av hudens utseende og et soppavskrap.. En viktig del av legens arbeid er å finne den utløsende årsaken til infeksjonen.

Tegn på mulig forverring

Spesielt hos personer med vått arbeid kan Candida gi noen meget ubehagelige eksemlignende forandringer i håndflatene. Dessuten kan Candida også infisere neglene, som nærmest smuldrer vekk.

Hos personer med nedsatt immunforsvar kan Candida spre seg til hele kroppen og bli et meget alvorlig og potensielt livsfarlig problem. Dette kalles for generalisert mukokutan candidiasis.

Hvordan er prognosen?

Hvis det som utløste Candidainfeksjonen kan kontrolleres, vil infeksjonen forsvinne ved behandling med et soppmiddel.

Som med andre soppinfeksjoner kan Candida imidlertid komme tilbake hvis miljøet igjen blir gunstig for den.

Hvordan behandles gjærsopp i huden?

Først og fremst skal det som utløste infeksjonen korrigeres. Det kan for eksempel dreie seg om å gå ned i vekt, utvikle en bedre personlig hygiene eller få kontroll over en eventuell sukkersyke.

Samtidig med behandlingen av den utløsende årsaken vil du bli tilbudt behandling med et av de midlene som er nevnt nedenfor til lokal behandling. Ofte vil legen velge å kombinere soppmidlet med et binyrebarkhormon (betennelsesdempende hormon) som får den kraftige rødmen og irritasjonen til å forsvinne.

I verre tilfeller eller hvis infeksjonen sprer seg, vil du bli tilbudt systematisk behandling, eventuelt som innsprøytninger.

Hvilken medisin kan anvendes?

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege, Ulla Søderberg, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler