Akutt leukemi (blodkreft)

laukemi

Hva er akutt leukemi?

Cellene i blodet dannes hovedsakelig i beinmargen. Leukemi - eller blodkreft - er betegnelsen for sykdommer hvor dannelsen av celler i beinmargen ikke lenger fungerer som den skal. Årsaken til leukemi er ikke kjent, men etter atombombesprengninger og etter atomreaktoruhell har det oppstått leukemi hos mange mennesker. Stråling er farlig, men ikke hele forklaringen på hvorfor noen mennesker utvikler blodkreft.

Det finnes medisinsk behandling for helbredelse av sykdommen.

Akutt leukemi er en ganske sjelden sykdom. Allikevel oppstår det i Norge ca. 200 nye tilfeller hvert år. Sykdommen sees ofte hos barn og unge, men overlevelsen hos de unge er bedre enn hos de eldre som får sykdommen.

Hvordan oppleves sykdommen?

Den viser seg plutselig. Hos et barn kan du kanskje se en uttalt blek farge, og barnet klager over en unaturlig tretthet. Mange barn har også smerter i leddene, noe som feilaktig kan oppfattes som voksesmerter.

Det kan være tendenser til betennelser i munnen og barnet kan noen ganger få feber. Den akutte leukemien viser seg som regel også ved neseblod og/eller blåmerker i huden som oppstår uten slag eller fall.

Gode råd

Det er klart at alle foreldre frykter denne sykdommen som utvikles meget hurtig. Andre sykdommer kan ha lignende symptomer, så oppsøk lege om du er i tvil.

Hvordan behandles akutt leukemi?

For bare 20 år siden var akutt leukemi i nesten alle tilfeller ensbetydende med at barnet døde.

I dag finnes det medisinsk behandling som er ytterst effektiv, og som fører til at et stadig stigende antall barn og unge overlever sykdommen og blir friske igjen.

Hvordan er prognosen?

Den medisinske behandlingen kan være en stor belastning for både barnet og foreldrene. Dette fordi den er langvarig og ubehagelig for barnet. Men ved felles hjelp og støtte fra spesialavdelingens personale kommer både du og barnet ditt til å klare vanskelighetene. Når sykdommen er overstått og behandlingen er avsluttet, er det vanskelige glemt.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler