Fakta om miltbrann (anthrax)

Hva er miltbrann?

Miltbrann – også kjent som anthrax – er en infeksjon som forårsakes av bakterien Bacillus anthracis. Sykdommen ses oftest hos kveg, sauer, geiter, kameler, antiloper og andre planteetere.

Bakterien kan overføres fra husdyr til mennesker ved direkte kontakt med kontaminert bein, hud, dyrehår/ull eller dyreskrotter/kjøtt.

Miltbrannbakterien kjennetegnes ved at den i motsetning til de fleste andre bakterier kan danne sporer. Dette er inaktive og meget hardføre bakterier som kan ligge flere årtier i "dvale".

Hvorfor frykter vi miltbrann?

Miltbrannbakterien har lenge vært utprøvd som våpen i biologisk krigføring. Man vet ikke hvor mange land som har utviklet bakterien til slik anvendelse. Men hundrevis av laboratorier verden over har lagre av miltbrannbakterier til forskning, diagnose av sykdommen og utvikling av vaksiner.

Hvordan smitter miltbrann?

Miltbrannsporer kan innåndes, spises eller komme inn i kroppen via sår. Inne i kroppen tilbakedannes de inaktive sporene til aktive bakterier som formerer seg og avgir giftstoffer til blodet.

Miltbrann kan i praksis ikke smitte direkte fra menneske til menneske, fordi det er bakteriesporen som overfører sykdommen. Miltbrann smitter ikke via insekter.

Det finnes tre typer miltbrann:

Hudmiltbrann (kutan anthrax)

Lungemiltbrann (pulmonal anthrax)

Tarmmiltbrann (gastrointestinal anthrax)

Hvordan stilles diagnosen?

Miltbrann diagnostiseres ved å påvise bakterien i en prøve fra blod, hud eller spytt. Man kan også måle blodets innhold av antistoffer mot bakterien.

Hvordan behandles miltbrann?

Antibiotika (bakteriedrepende medisin) er vanligvis effektivt hvis behandlingen kommer i gang før symptomene blir alvorlige. Men hvis sykdommen er lenger fremskreden, spesielt ved lungemiltbrann, vil tilstanden som oftest være dødelig.

Hvordan ser miltbrann ut?

Bakterien er ikke synlig med det blotte øye. Miltbranntilfellene i USA har smittet via et pulver, som kan være hvitt eller brunt. Fargen avhenger naturlig nok av hva pulveret inneholder utenom bakteriesporene.

Hvordan kan miltbrann smitte via brev?

Miltbrannbakterier kan dyrkes i laboratorier og er forholdsvis enkelt å fremstille. Når bakteriene tørkes blir de omdannet til sporer, som kan blandes i et pulver. Dette pulveret kan legges på et stykke papir, og er da nesten ikke synlig. Når brevet åpnes vil noe av pulveret komme ut i luften og innåndes av personen. Pulveret kan også trenge gjennom et sår i huden.

Problemet er å fremstille et pulver med tilstrekkelig små korn til at det trenger ned i lungene. Eksperter mener at man skal puste inn minst 8.000 bakteriesporer for å bli smittet med lungemiltbrann. Når det gjelder hudmiltbrann, trengs det langt færre sporer for å overføre smitten.

Kan jeg bli vaksinert mot miltbrann?

Nei. Det finnes en vaksine som kan forebygge hudmiltbrann. Om denne beskytter mot lungemiltbrann vites ikke. Men vaksinen er ikke tilgjengelig for vanlige mennesker.

Skrevet av Jerk Langer, lege. Oppdatert i 2016.