Mycoplasma pneumonia

Mycoplasme

Hva er mycoplasma?

En lungebetennelse som skyldes mikroorganismen Mycoplasma pneumoniea. Den kalles ofte atypisk lungebetennelse, da man gjerne ikke får så høy feber og andre "typiske" symptomer som ved alminnelig lungebetennelse. Man kan også ha infeksjon med Mycoplasma uten at det utvikler seg til lungebetennelse

Hvorfor får man infeksjon med mycoplasma pneumonia?

Mycoplasmainfeksjon er smittsom. Man smittes hvis man kommer i kontakt med luftveissekret (oppspytt, slim) fra en person som er smittet med Mycoplasma.

Hva er symptomene på mycoplasma pneumonia?

Det går to til tre uker etter at man er smittet til symptomene begynner.

Hva kan man gjøre selv?

Hvis man begynner å få symptomer som beskrevet, skal man måle temperaturen -helst i endetarmen.

Man skal være oppmerksom på om man har tatt vanlige hodepinetabletter, da disse setter feberen ned.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Røngtenundersøkelse av lungene vil ofte gi diagnosen.

Hvordan er prognosen?

Hvis infeksjonen ikke har resultert i lungebetennelse, går den over i løpet av en ukes tid. Hvis man har utviklet lungebetennelse, vil sykdommen ofte vare flere uker. Sykdommen er ikke så farlig som alminnelige lungebetennelser og resulterer kun ytterst sjelden i alvorligere komplikasjoner hos for øvrig friske personer.

Hvordan behandles infeksjon med mycoplasma pneumonia?

Har infeksjonen resultert i lungebetennelse, behandles den med antibiotika av typen makrolider. Eventuelt anvendes doxycyclin eller quinoloner. Hvis det ikke er lungebetennelse, er behandling ikke nødvendig (og det er ikke vist at behandling forkorter sykdomsforløpet)

Hvilken medisin kan anvendes?

Antibiotika av forskjellige typer (makrolider, tetracycliner, quinoloner). Vanlig penicillin er uvirksomt mot mycoplasma.

Etter et opplegg av Ole Davidsen, spesiallege og Court Pedersen, Professor, overlege dr.med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler