Parkinsons sykdom - medisinsk behandling

Hvordan blir Parkinsons sykdom behandlet medisinsk?

Den medisinske behandlingen av Parkinsons sykdom vil være medisin som enten bedrer virkningen av det eksisterende signalstoffet Dopamin i hjernen, erstatter det eller hemmer/forsinker nedbrytningen av det.

Hvilken medisin kan bli gitt?

Dopamintilførsel:

Hvordan behandles den enkelte parkinson pasient medisinsk?

Fordi sykdomsforløpet varierer sterkt fra pasient til pasient er det nødvendig å tilpasse behandlingsstrategien til hver enkelt. Den samme behandlingen kan ikke anvendes til alle pasienter. Man kan også være nødt til å variere behandlingen underveis.

Hvor gammel du er når sykdommen inntreffer påvirker behandlingsstrategien. Det medisinske behovet eller behovet for å dempe symptomene avhenger av pasientens yrkesmessige og sosiale forhold. Når diagnosen stilles er det derfor viktig at både pasienten og de pårørende tas med i beslutningen om behandlingsstrategi. Man mener det er tungtveiende grunner til å utsette behandlingen med levodopa (forstoff til dopamin). Da det er gunstig for sykdommens senere forløp.

Det er viktig at medisininnstillingen og senere endringer i doseringen foregår langsomt for å kunne vurdere effekten av medisinen og unngå overdosering. For å være sikret mot overdosering, bør en ikke tilstrebe fullstendig symptomfrihet.

Relevante kapitler om Parkinsons sykdom

Skrevet av Ole-Bjørn Tysnes, professor, dr. med., etter et opplegg av Lene Wermuth, overlege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler