Parkinsons sykdom - fremtidige behandlingsperspektiver

Nevrokirurgisk behandling

Det finnes tre kirurgiske behandlingsprinsipper som her vil bli beskrevet

Elektrisk stimulering av ulike dyptliggende nervesentre i hjernen.

Det første prinsippet for behandling av invalidiserende skjelving har man arbeidet noen år med på Rikshospitalet og Haukeland sykehus. Arbeidet har vært et samarbeid mellom neurologisk og neurokirurgisk avdeling. Resultatene har vært gode.

Man vil muligens i fremtiden utvide operasjonen til også å gjelde de pasienter som har uttalte svingninger i tilstanden. For disses vedkommende plasseres elektroden litt dypere i hjernen. Media har fulgt disse operasjonene nøye.

Destruksjon av visse nervesentre.

Har vært brukt i Norge i flere år og er nyttig mot svært invalidiserende skjelving. Elektrisk stimulering ser imidlertid ut til å overta for denne teknikken.

Transplantasjon av nerveceller fra fostre.

Det tredje prinsippet regnes stadig for å være på et tidlig eksperimentelt stadium og det er knyttet store etiske spørsmål til dem. Flere av operasjonene er blitt utført i Sverige.

Relevante kapitler om Parkinsons sykdom i NettDoktor.no

Skrevet av Ole-Bjørn Tysnes, professor, dr. med. etter et opplegg av Lene Wermuth, overlege.


Relevante artikler