Parkinsons sykdom - hva kan man gjøre selv?

Fysisk trening

For å bevare et best mulig funksjonsnivå bør pasienten stimuleres til et så høyt fysisk aktivitetsnivå som mulig gjennom hele sykdomsforløpet. I tillegg til at pårørende kan hjelpe, kan regelmessig fysio- og ergoterapi virke stimulerende.

Psykisk aktivering

En del pasienter med Parkinsons sykdom har en tendens til å isolere seg. En del har også i perioder tendenser til depresjon. Depresjonen kan behandles med medikamenter. Det er viktig å holde seg i aktivitet og mange har glede av psykososiale foranstaltninger. Slike er blant annet etablert gjennom Parkinsonforeningen og en del eldreklubber.

Ernæring

Pasienter med Parkinsons sykdom blir ofte tilbøyelige til å spise og drikke for lite siden bevegelsene går langsommere. Angsten for hyppigere vannlatning kan også virke på drikkevanene.

Det er viktig å innta allsidig, fiberrik og nærende kost. Fiberen kan motvirke forstoppelse, som ofte følger med sykdommen. Forstoppelse kan sinke tømming av magesekken og dermed hemme at medisinen tas opp i blodet. Nedsatt væskeinntak bidrar også til forstoppelse. Medisinen bør tas før måltider og med rikelig væske, så opptaket i blodet ikke forsinkes. Måltider kan benyttes til å justere effekten av medisinene.

Informasjon og rådgivning

Det er viktig med grundig informasjon og tid til å akseptere den nye situasjonen. Hvis du ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte Parkinsonforeningen.

Relevante kapitler om Parkinsons sykdom:

Skrevet av Ole-Bjørn Tysnes, professor, dr. med. etter et opplegg av Lene Wermuth, overlege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler