Psoriasis

Hva er psoriasis?

Hvordan får man psoriasis?

Man kjenner ennå ikke den nøyaktige bakgrunnen for at sykdommen oppstår. Selv om muligheten for å utvikle psoriasis ligger i genene dine, er det ikke sikkert du noensinne utvikler psoriasis. Psoriasis er ikke smittsomt.

Sykdommen opptrer familiært, det vil si at det er større sannsynlighet for å utvikle psoriasis hvis det allerede er noen i familien som har sykdommen. Bakgrunnen for dette er en meget komplisert arvegang som enda ikke er kartlagt, kombinert med en økt forekomst blant personer med bestemte vevstyper.

Om du imidlertid utsettes for en eller flere av en rekke stimuli, for eksempel halsbetennelse, med streptokokker, alkohol, visse legemidler eller lokal irritasjon/skader i huden, kan dette utløse et psoriasisutbrudd.

Psoriasis deles inn i to hovedgrupper: psoriasis vulgaris og psoriasis pustulosa. De to hovedgruppene kan igjen deles inn i mange forskjellige former av varierende grad, varighet, utseende og plassering på kroppen.

Omkring 6% av psoriasispasientene utvikler såkalt psoriasisgikt i flere av leddene i kroppen. Primært rammes fingre og tær, men også leddene i virvelsøylen rammes ofte.

Hva er tegnene på Psoriasis vulgaris?

Psoriasis vulgaris er den mest vanlige typen psoriasis.

Den begynner som oftest med små, røde knopper eller litt større flekker (plaques).

Områdene vokser gradvist og begynner å flasse. De øverste lagene med flass skaller av i relativt store mengder, mens de nederste lagene sitter fast.

Hvis man skraper dem av, vil man kunne se små blødninger i huden under den avskallede huden (Auspitz' tegn).

Hva er tegnene på Psoriasis pustulosa?

Hvem er spesielt utsatt?

Gode råd

Hvordan stiller legen diagnosen psoriasis?

Hvordan er prognosen?

Hvordan behandles psoriasis?

Behandlingen, som bør være et samarbeid mellom pasient og lege, består i forskjellige lokalbehandlinger og systematiske behandlinger. Behandlingene avhenger blant annet av pasientens alder, helsetilstand og sykdommens karakter.

En allmennpraktiserende lege kan gi deg forskjellige midler til lokalbehandling av utslettet. I Ofte vil det være behov for et samarbeide mellom allmennpraktikeren og en hudlege, spesielt hvis sykdommen er utbredt. Hudlegen kan forordne spesielle former for lysbehandling (PUVA), tjærebad, klimaterapi (opphold ved Dødehavet med daglige sol- og havbad) og andre spesialbehandlinger.

Det forskes intensivt i bedre behandlinger av psoriasis og det kommer jevnlig nye tilbud som kan bedre sykdommen hos noen.

Etter et opplegg av Flemming Andersen, Lege og Ulla Søderberg, Spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler