Pylorusstenose

Hva er pylorusstenose?

Pylorusstenose er en tilstand som gir seg tilkjenne like etter fødselen. Tilstanden har sammenheng med ringmuskelen (pylorus) som sitter på overgangen mellom magesekk og tolvfingertarmen. Muskelen regulerer hvor mye av mageinnholdet som skal slippes ned i tolvfingertarmen. Ved pylorusstenose er denne ringmuskelen for trang slik atpassasje av mageinnhold til tarmen blir vanskelig.

Tilstanden er en av de hyppigste årsakene til at spedbarn må opereres og rammer omkring en av 500 nyfødte barn. Guttebarn rammes fire til fem ganger hyppigere enn jenter.

Hva er årsaken til en pylorusstenose?

Man vet ikke helt sikkert hva som er årsaken til at pylorusmuskelen fortykkes. Tilstanden ser ut til å ha en familiær forekomst (fem prosent) og økt forekomst blant tvillinger. Det er også en forhøyet risiko hos barn av foreldre som er operert for pylorusstenose (en mor som har hatt pylorusstenose har 1:6 risiko for å få en gutt med pylorusstensoe og 1:10 risiko for å få en jente med denne tilstanden).

Hva er symptomene på pylorusstenose?

Tilstanden rammer i hovedsak fullbårne barn og sjeldent premature. Typisk debut er ved to- til seks- ukersalder, men ti til 20 prosent kan ha brekninger helt fra fødselen. Etter måltider vil maten samle seg i magesekken som trekker seg kraftig sammen for å presse maten forbi det trange området i pylorus. Men siden dette er vanskelig, presses maten tilbake opp gjennom spiserører og barnet kaster opp maten med stor kraft isteden.

Ofte starter tilstanden med gulping som øker i omfang oggår over i brekninger og senere store sprutbrekninger (ofte flere meter sprut). De bølgeliknende sammentrekningene i magesekken kan av og til sees utenpå barnets mage. Barnets oppkast vil ha en veldig sur lukt og det kan være spor av friskt blod i det.

Sprutbrekninger må ikke blandes sammen med gulping etter måltider som er en normal måte barnet får opp nedsvelget luft etter måltidene på.

Når tilstanden gir seg til kjenne vil barnet være kvikt og sultent like etter måltidet, men etterhvert vil barnet få mangel på vann og næringsstoffer, slik at det blir slapt og apatisk og mister sugelysten. Det er da fare for uttørring av barnet.

Hvordan stilles diagnosen?

En grundig gjennomgang av sykdomshistorien, samt en legeundersøkelse, vil vanligvis føre til korrekt diagnose. Ved ultralydundersøkelse av magen vil en finne en fortykket og forlenget pylorusmuskel og røntgenundersøkelse av fordøyelseskanalen med kontrast vil vise langsom eller manglende tømming av mageinnhold.

Er pylorustenose alvorlig?

Dette er en alvorlig tilstand dersom den ikke behandles. Hyppig oppkast kan gi alvorlig uttørring av barnet og gi forstyrrelser i saltbalansen i kroppen.

Behandling

Tilstanden behandles med et enkelt kirurgisk inngrep der men spalter ringmuskelen på langs. Barnet vil de første dagene etter operasjonen langsomt begynne å spise igjen og vil vanligvis kunne spise normalt etter fem til seks dager.

Når skal jeg kontakte lege?

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler