Ringorm (Tinea corporis)

Hva er ringorm?

Ringorm er en hudinfeksjon med såkalte hudsopper (dermatofytter) og har altså ingenting med ormer å gjøre.

Hudsoppene inndeles i tre grupper, etter den verten de foretrekker: Geofile (jord), zoofile (dyr) og antropofile (mennesker). De soppene som forårsaker ringormer er som oftest zoofile. Den vitenskapelige betegnelsen for ringorm er Tinea corporis, eller Dermatophytosis corporis et extremitas.

Hvordan får man ringorm?

Hva er tegnene på ringorm?

Det kan være en eller flere flekker av varierende størrelse (med en diameter på mellom en millimeter og flere centimeter) rundt på kroppen.

Flekkene er ringformet eller ovale med en rødlig, ru og flassende kant. Inne i ringen ser huden normal ut, eventuelt med en lett flassende overflate.

Soppen vokser ut fra sentrum av en sirkel, og det er tilsynelatende bare aktivitet i kanten av ringen. Ringormene klør som regel ganske kraftig.

Hvem er spesielt utsatt?

Gode råd

Det er vanskelig å unngå hudsopp siden den finnes overalt i omgivelsene. Man kan imidlertid unngå berøring med dyr eller tett kontakt med personer som det er mistanke om at har en soppinfeksjon.

Hvordan stiller legen diagnosen ringorm?

Hvordan er prognosen?

Hvordan behandles ringorm?

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege og Ulla Søderberg, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler