Stressinkontinens hos kvinner

Hva er stress-inkontinens?

Fra vi var små har det å tisse i buksen vært forbundet med noe flaut. Slik er det også for voksne. Det er hyppigst et problem for middelaldrende og eldre kvinner.

Tilstander som gjør at man ikke kan holde på vannet og lekker urin kalles inkontinens og det finnes flere former.

Stress-inkontinens rammer overveiende kvinner. Symptomet gjør seg gjeldende ved at kvinnen har vanskelig for å holde på urinen, når hun gjør forskjellige former for fysisk aktivitet som gymnastikk, jogging, dans osv. Det kan være meget irriterende og hemmende for livsutfoldelsen.

Det kan også opptre urinlekkasje i forbindelse med hosting og nysing.

De finnes forskjellige behandlingsformer, som spenner fra bekkenbunnstrening til operasjon. De fleste kan hjelpes eller helbredes.

Hvorfor får man sykdommen?

Lekkasjen skylles at blærebunnens muskler og bindevevet som holder blæren og urinrøret på plass svekkes.

Svekkelsen oppstår oftest i forbindelse med fødsel, spesielt første fødsel ser ut til å innebære en risiko. Stress-inkontinens kan også skylles kronisk hoste eller overvekt. Det finnes imidlertid også forskjellige former for medisin, som kan svekke urinrørets lukkefunksjon og medføre stress-inkontinens. Problemet kan i tillegg komme, hvis blæren ikke tømmes tilstrekkelig, enten på grunn av dårlig vane eller en svekket blæremuskel.

Hvordan føles sykdommen?

Stress-inkontinens merkes når man lekker urin, dråpevis eller litt større mengder i forbindelse med fysisk aktivitet.

Det kan oppstå urinlekkasje i forbindelse med jogging, dans, gymnastikk, løping og gange. I vanskeligere tilfeller opptrer det lekkasje i forbindelse med mindre bevegelser.

Man har sjelden urinlekkasje når man sover eller holder seg fullstendig i ro.

Hva kan man selv gjøre?

Den beste forebyggelse er å trene opp bekkenbunnens muskler. For at dette skal være effektivt, er det en god idé å oppsøke en fysioterapeut som interesserer seg for bekkenbunnstrening. Det er spesielt viktig å lære å knipe riktig. Deretter er det viktig at gjøre øvelser daglig, kanskje 2 x 5 minutter.

Andre ting man kan gjøre

Ved å gå jevnlig (hver fjerde time) på toalettet og tømme blæren vil man også redusere symptomene.

Er det snakk om overvekt, kan symptomet forbedres dersom man slanker seg.

Hvis det er daglig hoste, evt. på grunn av stort tobakksforbruk, kan inkontinensen minskes ved å få behandlet hosten eller ved å røyke mindre, eventuelt slutte å røyke.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Diagnosen er som regel lett å stille på grunn av de typiske symptomene i forbindelse med fysisk aktivitet. Man kan selv stille diagnosen ved å stå med lett spredte ben og hoste gjentatte ganger med full blære. Denne undersøkelsen kan også foretas hos legen.

Dessuten vil legen i forbindelse med en gynekologisk undersøkelse vurdere knipekraften. Det finnes spesielle anbefalinger angående mosjon ved urininkontinens.

Hvordan behandles sykdommen?

Hvis man ikke selv klarer å bli kvitt problemet, har man følgendemuligheter:

Bekkenbunnen kan trenes ved hjelp av såkalte knipeegg, som benyttes i skjeden. Disse fås på apoteket . Det er også mulig å forbedre bekkenbunnsfunksjonen ved elektrostimulasjonsbehandling. Det innebærer at man med noen små elektroder stimulerer bekkenbunnen.

Hjelpemidler

Man har ulike hjelpemiddel. Noen er til benyttelse i skjeden, i tillegg har man små propper til benyttelse i urinrøret (hvordan settes de opp og hvem gjør det?). Disse hjelpemidler kan eventuelt benyttes i forbindelse med fysisk aktivitet.

Medisin

Det finnes medikamenter som bedrer urinrørets lukkefunksjon. Hos eldre kvinner som har tegn på hormonmangel, kan man gi østrogen, evt. som stikkpiller som benyttes i skjeden to til tre ganger i uken.

Operasjon

Hvis man ikke har fått et akseptabelt resultat fra de øvrige metoder, vil det hos pasienter med stressinkontinens være mulighet for operasjon, enten gjennom skjeden eller gjennem bukveggen, eller en kombinasjon av begge.

Operasjon er generelt effektivt, selv om det ikke alltid oppnås den ønskede effekten. Det er også risiko forbundet med en operasjon, f.eks. kan operasjonen medføre at det oppstår problemer med å tømme blæren.

Hva er utsikten for fremtiden?

De fleste mennesker kan hjelpes, og mange kan helt helbredes for symptomet.

Det kan noen ganger være nødvendig å bli henvist til spesialist og eventuelt til en avdeling som har spesiell interesse og ekspertise på behandling av urin-inkontinens.

Kilder: Allmennmedisin, klinisk arbeid. Steinar Hunskår.

Skrevet av Steinar Hunskår, spesialist i allmennmedisin. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler