Stressmage (funksjonell dyspepsi)

Hva er stressmage?

Funksjonell dyspepsi er en meget vanlig tilstand i den vestlige verden og utgjør en av de hyppigste årsaker til at pasienter søker lege. Ved denne tilstanden er magesekkens funksjon er endret, spesielt i forbindelse med måltid.

Magesekken kan en grovt dele i to funksjonelle enheter,- den øverste delen hvor "lageret" er og den nederste delen hvor "eltemaskinen" er. Det er karakteristisk ved stressmage at maten fordeler seg uhensiktsmessig med en for tidlig opphopning av maten i den nederste delen. Dette skyldes at "lageret" ikke utvider seg tilstrekkelig for å ta imot og oppbevare maten når den kommer fra spiserøret.

Typisk har disse pasientene også en overfølsomhet i magen, forsinket tømming av magesekken, en del er plaget med angst og depresjon, og mange har en stressende livssituasjon. Det er også mye som tyder på at hovednerven som går mellom hode og magen (N.Vagus) er i ubalanse hos disse pasientene.

Det synes ikke som om bakterien Helicobakter pylori (som finnes ved magesår) kan forklare symptomene ved stressmage, men noen av pasientene har bakterien i magesekken.

Hvordan oppleves stressmage?

Der er stor forskjell på hvordan ulike mennesker opplever denne tilstanden. Symptomene er oftest smerter eller ubehag i den øverste delen av magen.

Her er noen faresignaler

Hva kan man selv gjøre?

Dersom ovennevnte faresignaler inntrer eller plagene har et kronisk preg (over 3 mnd) bør du oppsøke lege.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Det er viktig å gjøre en gastroskopi (magekikkert undersøkelse), først og fremst for å utelukke andre og mer alvorlige årsaker (betennelse, sår, kreft) til plagene. Ofte er det nyttig å supplere med en ultralydundersøkelse av de andre organene i magen.

Det er også mulig å gjøre mer spesialiserte undersøkelser (f.eks. ultralyd av magesekken under suppebelastning, ballong-ekspansjon i magesekken, trykkmålinger etc.) for å komme nærmere en forklaring på symptomene.

Dersom legen etter disse undersøkelsene ikke finner noen organisk forklaring på symptomene og de har vart i mer enn 3 mnd, har man funksjonell dyspepsi.

Hvordan behandles stressmage (funksjonell dyspepsi)?

Råd om livsstil og matvaner er viktige å følge. Det er vesentlig å bli undersøkt grundig da dette i seg selv virker gunstig på symptomene.

Følgende medisiner kan være verdt å forsøke i første omgang avhengig av hva som er de dominerende symptomer:

Det foregår i dag en intens forskning for å finne medikamenter med god effekt mot stressmage. Mange nye og lovende medisiner er nå under utprøving.

Operasjon er ikke nødvendig

Hva er prognosen (leveutsiktene)?

Prognosen ved funksjonell dyspepsi er god og tilstanden vil ikke utvikle seg til kreft eller magesår. Symptomene vil som regel variere i styrke over tid, og i perioder være helt borte. Dersom en blir undersøkt skikkelig og følger legens råd om livsstil og matvaner vil en som regel kunne holde symptomene i sjakk uten langvarig behandling med medisiner

Skrevet av Odd Helge Gilja, Lege, dr.med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler