Appetittløshet

OBS! Apetittløshet kan skyldes mange forskjellige sykdommer og bør vurderes sammen med øvrige symptomer for å avdekke den underliggende sykdom.

Mulige lidelser Slik stilles diagnosen
Psykiske sykdommer:
  • Psykiatrisk undersøkelse
Spiseforstyrrelse:
  • Psykiatrisk undersøkelse
Sykdommer i magetarmkanalen:
Infeksjon:
Kroniske smerter:
  • Preparatskifte
  • Alternativ smertebehandling (varme, kulde, fysioterapi etc.)


Relevante artikler