Hoste

Mulige lidelser Slik stilles diagnosen
Infeksjon i de øvre luftveier (f.eks. forkjølelse):
  • Oftest ingen
Astma:
  • Undersøkelse for allergi
  • Undersøkelse av lungefunksjonen
Bronkitt:
  • Spyttundersøkelse
  • Bronkoskopi (undersøkelse av bronkiene)
  • Røntgenbilder
  • Eventuelt undersøkelse av lungefunksjonen
Bivirkninger etter bruk av medisiner:
  • Valg av annet preparat
Lungekreft:


Relevante artikler