Søvnvansker

OBS! Problemer med å falle i søvn kan skyldes mange forskjellige sykdommer og bør vurderes sammen med øvrige symptomer for å avdekke den pågjeldende sykdom.

Mulige lidelser Slik stilles diagnosen
Angst:
  • Psykiatrisk undersøkelse
Stress og indre uro:
  • Normalt ingen
Depresjon:
  • Psykiatrisk undersøkelse
Overforbruk av kaffe og cola:
  • Normalt ingen
Forhøyet stoffskifte:
Skiftarbeid:
  • Normalt ingen
Graviditet:
  • Normalt ingen
Jetlag:
  • Normalt ingen
Lavt stoffskifte:
Alkohol- eller stoffmisbruk:
Relevante artikler