Kjempecelle arteritt (temporalis artritt)

Av: Hanne Baust Staurset, lege. Oppdatert: .

Hva er kjenpecelle arteritt?

Kjempecelle arteritt, eller temporalis arteritt, er en blodårebetennelse som ofte angriper tinning-arterien, arteria temporalis. Det er en av de vanligste typene vaskulitt blant voksne og rammer hyppigst personer over 50 år. Sykdommen er sterkt knyttet til polymyalgia revmatika og vil omtales nærmere i artikkelen om denne: Polymyalgia revmatika

Hva er typiske symptomer og funn?

Betennelse i tinning-arterien gir typisk en kraftig og ny type hodepine. Hodepinen sitter typisk i bakhodet eller i tinning-området, er til stede hele dagen og bedres ikke som forventet ved inntak av smertestillende medikamenter. Noen får synsproblemer, med plutselig og kortvarig bortfall av synet (amaurosis fugax), tåkesyn eller dobbeltsyn. Pasientene utvikler i varierende grad feber, trøtthet, muskel- og leddsmerter, ømhet i hodebunnen, vekttap eller smerter i kjeven ved tygging, som gir seg når man slutter å tygge (såkalt tygge-claudicatio).

Pasienten får ofte smerter ved berøring og undersøkelse av tinningen og det kan kjennes ømme klumper over blodåren. Mange har redusert puls i arterien, øyebunns-forandringer eller perifere nevropatier.

Hvordan stilles diagnosen?

For diagnose tas en vevsprøve av tinning-arterien (arteria tempotalis).

Hvordan behandles tilstanden?

Sykdommen er vanligvis selvbegrensende, men sykdomsforløpet varierer fra noen måneder til flere år. Ved behov for medikamentell behandling gis ofte Prednisolon. Cellegift kan legges til ved alvorligere sykdom.

Behandlingen har hovedfokus på å redusere symptomene og risiko for utvikling av varige skader. Behandlingen må ofte opprettholdes i flere år pga. fare for tilbakefall av sykdommen.