Kutan leukocytoklastisk angiitt – blodårebetennelse i hud

Av: Hanne Baust Staurset, lege. Oppdatert: .

Hva er blodårebetennelse i hud?

Denne typen blodårebetennelse rammer vanligvis bare hud og er en av de vanligste typene blodårebetennelser blant voksne. Den kalles også urtikariell (elveblest)- blodårebetennelse eller hypersensitivitets-blodårebetennelse. Med hypersensitivitet mener man at pasienten reagerer voldsomt på noe kroppen vanligvis tolererer godt.

Faktorer som kan fremprovosere denne reaksjonen i huden er:

Hva er typiske symptomer og funn ved blodårebetennelse i huden?

Hyppigst ses et rødprikkete utslett på begge legger, smerte og kløe. Utslettet (såkalt palpabel purpura) kan ofte kjennes som små forhøyninger i huden og skiller seg fra mange andre røde utslett ved at det ikke forsvinner når man trykker på det med et glass. Dette er fordi utslettet skyldes små blødninger i huden.

Dersom pasienten er sengeliggende oppstår utslettet på rumpe og rygg. Tilstanden kan i noen tilfeller etterlate varige brunlige forandringer i huden eller varig kløe.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen baserer seg på sykehistorie, symptomer og funn ved undersøkelse, vevsprøve av huden og fravær av sykdom ellers i kroppen.

Hvordan behandles tilstanden?

Ved mye plager kan pasienten smøre steroider på huden, ta betennelsesdempende medisiner (såkalte NSAIDs) eller allergimedisin (antihistaminer). Ved alvorlige plager kan det være aktuelt med Prednisolon tabletter eller andre medikamenter som påvirker immunapparatet.

Hvordan er prognosen?

Prognosen er god da tilstanden som regel er selvbegrensende.