Retningslinjer for annonsering

NettDoktor er finansiert av bannerreklame og sponsorater. Imidlertid aksepterer vi kun reklame basert på et ferdig sett av regler og retningslinjer.

NettDoktor forbeholder seg retten til å tolke og vedlikeholde disse retningslinjene, og retten til å endre dem når som helst ved å utstede reviderte regler.

  1. NettDoktor kan nekte reklame som ikke anses etisk og i tråd med NettDoktors etiske retningslinjer.

  2. NettDoktor ønsker ikke å ha reklame for helseprodukter eller helsetjenester der annonsør påstår virkning av produktet eller tjenesten som strider mot generell konsensus innen legevitenskapen.

  3. Annonser kan ikke være relatert til noen av de følgende produktene: tobakk, alkohol, våpen, ammunisjon, fyrverkeri, pornografi eller pengespill.

  4. NettDoktor tillater heller ikke annonsering for ulovlige produkter. Reklame kan ikke inneholde misvisende, villedende eller støtende materiale.

  5. NettDoktors godkjennelse av en reklame kan ikke betraktes som støtte til bestemte produkter eller tjenester, og selskapet kan ikke holdes ansvarlig på noen måte.

  6. All reklame må identifisere annonsøren. Annonser som kan forveksles med redaksjonelt innhold vil bli merket "Annonse" av NettDoktor.

  7. Som kjennetegn på sin uavhengighet, arbeider NettDoktor for klare skiller mellom annonser og redaksjonelt innhold. Annonsører og sponsorer får på ingen måte innflytelse over denne politikken. Følgelig stiller NettDoktor skarpe, fysiske skiller mellom de to avdelingene.

  8. NettDoktor reserverer seg retten til å avslå, avlyse eller fjerne annonser av forskjellige årsaker, og vil umiddelbart varsle annonsør når dette skjer.

  9. NettDoktor har til hensikt å følge alle nasjonale regler for annonsering. Alle annonsører og sponsorer må derfor gjøre det samme. Dette gjelder også spesielle retningslinjer for legemiddelannonsering rettet mot fagfolk og forbrukere. Dersom NettDoktor oppdager brudd på disse retningslinjene, står det selskapet fritt å fjerne reklamen.Oppdatert av: Kristian Sæthre, daglig leder, Nettdoktor AS.
Sist oppdatert: 01.12.2020