Hvorfor svarer vi ikke på personlige medisinske spørsmål?

Det er ikke forsvarlig å gi personlig helsefaglig rådgivning med vanlig usikret e-post. Datatilsynet er klar på dette. NettDoktor benytter ikke teknologi for helanonym eller kryptert håndtering av elektroniske henvendelser.

Når det kommer til mer generelle medisinske spørsmål, så ønsker vi å prioritere tiden på å utarbeide helseinformasjon til nettsiden.