Australia

AustraliaOverskrift: Landeoversikt:

Ingen vaksine eller malariaprofylakse er vanligvis nødvendig ved reise til Australia og Ny-Zealand.