Hjelm i bakken - som sykkelhjelm i trafikken

På samme måte som vi lærer barna å passe seg i trafikken, skal de lære å ta de nødvendige forholdsregler når de beveger seg i snødekte landskap.
En av de viktigste faktorene er å gjøre det til en vane å få barna til å bruke hjelm.
Akkurat som sykkelhjelmen er blitt alminnelig i trafikken, skal skihjelmen være et naturlig element i løypa.

Barn er langt mer utsatt for hodeskader, og bør alltid ha skihjelm på, sier ekspertisen.
Forsikringsbransjen hevder at hoderystelser er en av de hyppigste skiskadene, og det er primært barna som vender hjem med fortumlede hoder. I tillegg til skihjelm, kan også alminnelig forsiktighet forebygge skader.

Man kan unngå mange kollisjoner ved å følge de alpine ferdselsregler, liksom det er naturlig å følge trafikkreglene