NettDoktor.no - Styrketrening

Trening til skiferien

Hvordan trener man?

For å øke utbyttet av skiferien og å forebygge skader, er det viktig at man er i god form. Dette kan gjøres på mange måter.

NettDoktor.no har satt sammen to lette styrketrenings-programmer som kan utføres i hjemmet. Hvert program tar rundt 15 til 20 minutter. Man trener annenhver dag, og for at det ikke skal bli kjedelig veksler man mellom de to programmene.

For å få maksimalt utbytte av treningen, er det viktig at intensiteten holdes oppe. Ta derfor ikke mer enn høyst ett minutts pause mellom hver øvelse.

Utførelsen av en øvelse en gang kalles en gjentagelse. Et sammenhengende antall gjentagelser kalles et sett.

Etter hvert som man kommer i bedre form kan man øke treningsmengden ved å utføre et ekstra sett eller to av hver øvelse.

Man tar ikke mer enn ett minutts pause mellom hvert sett.

Husk å strekke ut etter hver trening. Hvert strekk holdes i 30 til 40 sekunder.

Dette vil forebygge ømme muskler og øke smidigheten din.


Når skal man gå i gang?

Det er aldri for sent å sette i gang, men for å få et rimelig utbytte av treningen, bør man starte minst to måneder før ferien.

Treningsprogram A

Treningsprogram B