Test hvor avhengig du er av røyk

Fyll ut skjemaet - ærlig - og test nøyaktig hvor avhengig du er av røyken. Samtidig får du svar på hvilke hjelpemidler som best kan hjelpe deg hvis du vil bli røykfri. Testen er utviklet av den svenske legen K. O. Fagerström:

Test deg selv
Hvor lang tid går det fra du våkner, til du røyker dagens første sigarett ?

over 60 min.

31-60 min.

6-30 min.

under 5 min.

Har du problemer med å la være å røyke der det er forbudt ?

Nei

Ja

Hvilken sigarett er vanskeligst å unnvære?

Morgenrøyken

En annen

Hvor mange sigaretter røyker du daglig ?

Under 10

11-20

21-30

31 eller flere

Røyker du mer tidlig på dagen enn resten av døgnet ?

Nei

Ja

Røyker du når du er syk eller sengeliggende ?

Nei

Ja

       Poeng