Amming eller melkepulver?

Hva er best?

Amming er uten sammenligning best for nyfødte barn.

Det finnes kvinner som av forskjellige grunner ikke ønsker å amme. Hvis du har det slik, er det lurt å prate med jordmor eller annet helsepersonell om hvordan du har det. Kanskje kan du finne løsninger på de problemene du har med å amme.

Noen kvinner kan ikke amme. Dette skyldes ofte kroppslige ting. For eksempel kan kvinner som har gjennomgått brystoperasjoner ha problemer med å amme. Det er likevel ikke sikkert at problemene trenger å hindre deg i ammingen, fordi det finnes mange hjelpemidler som du kanskje kan ha nytte av. Snakk med lege, jordmor eller sykepleier om dette.

Ammehjelpen kan også gi råd og hjelp dersom du har problemer med å amme.

Du har selvfølgelig rett til å velge det du selv synes er best for deg og ditt barn. Derfor oppfordres du til å skaffe deg mest mulig informasjon om de forskjellige alternativene, slik at du kan foreta et godt begrunnet valg.

Hvorfor er det bra å amme?

Amming er den naturlige måten å gi barnet næring på. Naturen har laget det slik at melken er lett tilgjengelig, riktig temperert og riktig sammensatt. Når du ammer, skaper og vedlikeholder du en tett kontakt med barnet ditt. Ved ammingen har du og barnet naturlig hud- og øyekontakt, og barnet lytter intenst til hjerteslagene dine, pusten din og den kjente og beroligende stemmen din.

med morsmelken gir du barnet viktig beskyttelse mot infeksjoner de første levemåneder. Melken inneholder nemlig beskyttende antistoffer fra moren. Dette betyr at du beskytter barnet mot å bli for eksempel forkjølet.

Hvis det er allergi i din eller barnefarens familie, får ammingen enda større betydning. Morsmelken i seg selv gir svært sjelden allergier, og ved å amme barnet i minst seks måneder, helst nærmere 12, beskyttes barnet mot allergener. Når annen mat introduseres mens barnet ennå ammes, har morsmelken en beskyttende effekt. På den måten kan du utsette påvirkningen av allergen til barnets kropp er mer moden, og risikoen for at barnet utvikler allergi er mindre.

Morsmelken er riktig sammensatt for et spedbarn. Her finnes riktige mengder av alle næringsstoffer barnet ditt trenger. Den inneholder også stoffer som er viktig for tarmens utvikling, for tarmens absorbering av viktige stoffer, og for fordøyelsen. Brystbarnet får for eksempel sjelden forstoppelse.

Det er lett å amme i den betydning at det er utrolig praktisk. Du slipper å lage melkeblandinger, du trenger ikke å rengjøre flasker eller bruke penger på melkeerstatning. Du behøver heller ikke å bekymre deg for melkens temperatur eller blanding. Melken er lett tilgjengelig - også om natten. Amming er derfor praktisk for mor, godt for barnet og positivt for kontakten mellom mor og barn.

Ammestunden er dessuten koselig for deg og barnet ditt. Nyt øyeblikket og vær oppmerksom på den unike muligheten du har til å snakke med barnet og til å la det bli kjent med deg.

Er det greit å bruke melkepulver?

Det finnes flere typer melkepulver i handelen. Undersøkelser viser at det ikke er særlig stor forskjell på innholdet rent ernæringsmessig. Hvis du ikke kan eller vil amme barnet ditt, kan du være trygg på at næringsinnholdet i disse produktene er tilfredsstillende.

Vær oppmerksom på at pulveret du kjøper passer til barnets alder. Det er også viktig å blande melkeblandingen nøyaktig og følge den doseringen som passer barnets vekt. Doseringen står på pakningen. Hvis blandingen er for sterk eller for svak, kan barnet bli sykt. Bruk måleskjeen som følger med i pakningen.

Hvis du bruker melkepulver er hygienen viktig. Både smukk og flaske skal renses og kokes én gang i døgnet. Når du blander melkepulveret, skal du alltid bruke kokende vann. Du kan godt gjøre i stand flere flasker samtidig, men husk da åavkjøle blandingen raskt under rennende, kaldt vann. Deretter skal melkeblandingen oppbevares i kjøleskap. Slike blandinger må aldri oppbevares i mer enn ett døgn.

Hvis barnet ikke drikker hele innholdet i flasken, skal du kaste resten av blandingen. Melkerester som har stått i mer enn en time i romtemperatur, skal kastes. Oppbevaring av melkeblandingen på termos er ugunstig, fordi blandingen da holder rundt 37 grader. Ved denne temperaturen formerer bakterier seg svært raskt, og barnet kan få en mageinfeksjon. Hvis du likevel vil bruke en termos, kan du oppbevare kokende vann i denne, ha melkepulveret ferdig dosert i tåteflasken og bare blande i vannet fra termosen like før barnet får mat.

Melkeblandingen skal ha en temperatur på rundt 37 grader. Dette kan du lettest kontrollere ved å dryppe noen dråper av blandingen på innsiden av håndleddet eller underarmen din. Melken skal verken føles varm eller kald. Er du usikker, kan du bruke et termometer. Varmer du tåteflasken i mikrobølgeovn, må du være oppmerksom på at melken midt i flasken er mye varmere enn den melken som ligger ytterst. Rist flasken godt før bruk og kontrollér alltid temperaturen, slik at barnet ikke brenner seg.

Et barn som får tåteflaske har også behov for nærhet og kontakt. Ta derfor opp barnet og hold det mens det får tåteflasken. Ha øyekontakt, og helst også hudkontakt, mens du snakker med barnet. Hvis du lar barnet få tåteflasken alene, går det glipp av denne kontakten og berøringen som er så viktig for barnets trivsel og utvikling.

Les mer om amming av barn mellom 6 og 12 månederog mors kost ved amming.

Skrevet av: Berit Dracup, klinisk ernæringsfysiolog etter et opplegg av Christel Bech, sykepleier og Vibeke Manniche, barnelege, Ph.D.