Gjenoppliving av barn

Gjenoppliving av barn

For barn til og med syv-årsalder er årsaken til plutselig livløshet nesten alltid kvelning. Det betyr at det å opprettholde frie luftveier og foreta kunstig åndedrett (munn til munn) til barnet er av aller største betydning i gjenopplivningen. Det er viktig å komme tidlig i gang med å gi barnet luft fordi mangel på oksygen til hjernen kan medføre varige hjerneskader.

Felles for all hjerte-lungeredning av barn som voksne er følgende momenter:

  1. Åpne luftveier
    Dersom barnet er bevisstløst og ligger på ryggen kan det være vanskelig å puste fordi barnets tunge kan gli bak i svelget slik at luften ikke kommer ned i lungene. Hodet kan også være bøyd bakover slik at øvre del av strupen får en knekk og luften vanskelig kan passere. Oppkast og væsker kan samles bak i svelget og stenge luftveiene.
  2. Foreta kunstig åndedrett (munn til munn)
  3. Få hjertet til å slå (hjertemassasje)

Trinn for trinn

gjenoppliving 1 gjenoppliving 5 gjenoppliving 2 gjenoppliving 3 gjenoppliving 4

Større barn (over 7 år)

Hjerte-lungeredning utføres teknisk som hos voksne. Forholdet kompresjon – innblåsinger skal være 30:2.

Av: Ansgar Berg, dr.med., pediatri.