Ikke-vaksiner

Ingen vaksine er nødvendig for reise til følgende steder:

  • Australia
  • Canada
  • Kanariøyene
  • Madeira
  • Ny-Zealand
  • Sør-Europa
  • USA
  • Vest-Europa

Vaksinering Overskrift: Om malaria

Medikamentell malariaprofylakse er vanligvis ikke nødvendig ved reiser til til storbyer og turiststeder, bortsett fra i tropiske Afrika og det indiske subkontinent. I byene Nairobi, Harare og Addis Abeba er forebyggende malariabehandling vanligvis ikke nødvendig.


Overskrift: Om meningokokkvaksine

Meningokokkvaksiner er obligatoriske for voksne og barn (over 3 mnd) ved innreise til Saudi-Arabia. Dette gjelder også i forbindelse med pilegrimsbesøk eller arbeidsopphold. En slik vaksine må gis minst 10 dager før innreise, og attest som ikke er eldre enn tre år må framvises.Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege, i 2007.