Reise med kronisk syke

Syk mann

Naturligvis kan mange mennesker med en rekke kroniske sykdommer reise utenlands, men visse forhold, forholdsregler og begrensninger må likevel iakttas:

Overskrift: Forsikringsforhold

Reiseforsikrings-betingelsene bør studeres i detalj før avreise.
Alle som lider av en eller annen form for kronisk sykdom, bør på forhånd forsikre seg om skriftlig "forhåndsgodkjennelse" hos:
1. Europeiske Reiseforsikring A/S, som forestår forsikring ved sykdom, ulykke, død og hjemtransport for den forsikrede (men ikke nødvendigvis for pårørendes utgifter og muligheter for å bli hos den syke eller transporteres hjem med denne).
2. Det samme fra det forsikringsselskapet hvor man evt. har tegnet tilleggsforsikring for pårørendes eventuelle opphold og reisefølge, i fall man blir syk.

Overskrift: Ha alltid med nødvendig og vanlig medisin

Hyller med piler

All livsviktig medisin bør has med i håndbagasjen og i passende mengder for hele ferien, siden kofferten erfaringsmessig kan ende på nordpolen når man selv begir seg til Thailand. Det er ikke utenkelig at medisinen fås kjøpt i utlandet, men den har da ofte andre navn (eksempler på livsviktig medisin, er hjerte-, blodtrykks-, astma-, epilepsi- og diabetesmedisin).

I mange land er man meget restriktiv med innførsel av medisin. Derfor bør legen din utarbeide en attest på engelsk, som redegjør for hvor viktig den aktuelle medisinen er for deg. Dette kan lette innreisen betydelig.

En slik attest kan, når det er tale om narkotika/morfika (f.eks. morfin, opium eller derivater av disse, samt andre sterke, smertestillende preparater), sentralstimulerende stoffer, beroligende preparater og sovemedisin, samt annen medisin som kan sidestilles med disse, ikke gjøre forventes å bli godkjent i visse spesielt restriktive land (f.eks. Thailand). I disse landene får ikke de nevnte preparatene innføres under noen omstendigheter, uten risiko for fengselsstraff og, i beste fall, mengder av trøbbel.

Overskrift: Forskjellige risikofaktorer for reisende med kroniske lidelser

Rullestol

Mennesker med svært alvorlige sykdommer (f.eks. kreft og HIV-smittede), eller mennesker som kan forventes å behøve akutt behandling under reisen, vil neppe kunne oppnå en "forhåndsgodkjennelse" i forbindelse med alminnelig forsikring. Mange kan imidlertid få hjelp via pasientforeninger eller andre interesseorganisasjoner.

Etter et opplegg av Kai Tullin, praktiserende lege