Vondt i ørene

Mulige lidelser Slik stilles diagnosen
Fremmedlegeme i øret:
  • Otoskopi (undersøkelse av ørene)
Infeksjon i ørene:
  • Otoskopi (undersøkelse av ørene)
Skade på ørene som følge av støy:
  • Hørselsprøve
  • Otoskopi (undersøkelse av ørene)
Skade på ørene som følge av trykk (f.eks. hos dykkere):
  • Hørselsprøve
  • Otoskopi (undersøkelse av ørene)