Øresus (tinnitus)

Hva er øresus?

© Bo Veisland

Øresus er betegnelsen for en lydopplevelse uten at det kan påvises noen ytre lydkilde. Øresus kan beskrives som bruset i en konkylie, ringing, piping, maskin- eller motorlyd. Det kan variere i styrke og være der hele tiden eller komme i perioder. Ofte kan det være pulserende. 90% av alle som har øresus har samtidig nedsatt hørsel.

Hva gir øresus?

Andre årsaker

En sjelden årsak kan være en godartet knute på hørselsenerven (akustikusnevrinom)

Hva kan man gjøre hvis man plages av øresus?

Man kan gå til legen og forklare problemet. Som oftest vil man bli henvist videre til en øre-nese-hals-lege. Denne legen vil ofte kunne fastslå årsaken til øresusen etter en hørselsprøve og undersøkelse av øregang og trommehinne.

Hvilken behandling finnes?

Internasjonalt forskes det mye omkring behandling av øresus. Dessverre har det ennå ikke lykkes forskerne å finne noe som kan helbrede sykdommen hos alle. Det finnes derimot forskjellige muligheter for bedring av symptomene:

Hva kan jeg gjøre selv?

Etter et opplegg av Lars Trier Hansen, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler