Mellomørebetennelse

mellomørebetennelse

Hva er mellomørebetennelse?

Mellomørebetennelse er en sykdom som oftest ses hos barn. Både bakterier og virus kan gi mellomørebetennelse. Mellomørebetennelse er en hyppig årsak til legevaktbesøk.

Mellomøret er det luftfylte hulrom mellom trommehinnen og det indre øret. Mellomøret og nesesvelget er forbundet via en kanal. Kanalen sørger for at væske fra mellomøret kan renne ut og at trykket over trommehinnen utlignes. Mellomørebetennelse skyldes som regel at denne kanalen lukkes. Det skjer ofte i forbindelse med en betennelse i nesehulen eller nesesvelget som for eksempel ved forkjølelse eller influensa.

Hvordan får man mellomørebetennelse?

Mellomørebetennelse er nesten alltid en følge av en betennelse i nesesvelget. De hyppigste årsakene er forkjølelse, betente nesepolypper, influensa, barnesykdommer og bihulebetennelse. Infeksjonen spres gjennom kanalen fra nesesvelget til mellomøret. Risikoen for mellomørebetennelse er størst når kanalen er trang eller lukket, som den ofte er hos småbarn.

Hvordan oppleves mellomørebetennelse?

Hva skal man være spesielt oppmerksom på?

Småbarn som har hatt mellomørebetennelse mange ganger kan få nedsatt hørsel. Dette kan hemme barnets språkutvikling

Hva kan man gjøre for å unngå mellomørebetennelse?

Unngå røyking i hjemmet. Tobakksrøyk skader de små flimmerhårene i luftkanalen som transporterer slim ut av mellomøret. Dette øker risikoen for å få mellomørebetennelse betydelig.

Hvis det kan la seg gjøre, bør barn med mange mellomørebetennelser passes hjemme eller hos dagmamma. Dette vil redusere antallet infeksjoner i de øvre luftveiene som for eksempel forkjølelse. Dette vil igjen føre til redusert risiko for mellomørebetennelse.

Gode råd

Et godt råd er å ligge høyt med hodet om natten. Det bedrer dreneringen fra mellomøret og fra bihulene. Man skal ta det med ro til feberen og smertene fra øret forsvinner.

Hvordan stiller legen diagnosen mellomørebetennelse?

Som regel kan legen stille diagnosen utfra symptomene og en undersøkelse av øret med en ørekikkert (otoskop).

Hvilke problemer kan oppstå i forbindelse med mellomørebetennelse?

Sannsynlig utvikling av mellomørebetennelse

En mellomørebetennelse går over av seg selv. Vanligvis er det kun nødvendig med smertelindring med paracetamol. I følge en systematisk litteraturoversikt i Cochranebiblioteket forkorter antibitotikabehandling forløpet med bare seks til åtte timer. Bare en av åtte behandlinger har effekt.

Hvis betennelsen varer i lang tid eller kommer gjentatte ganger med korte mellomrom, vil man bli henvist til en spesialist.

Etter et opplegg av Lars Trier Hansen, overlege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler