Fakta om mangan

Generelt om mangan

Mens vitaminer er molekyler sammensatt av et større eller mindre antall atomer forbundet med hverandre, er mangan et grunnstoff, det vil si ett enkelt atom.

Siden behovet for mangan er svært lavt, betegnes det som et sporstoff, og denne gruppen utgjør, sammen med vitaminene, mikronæringsstoffer.

I kroppen finnes til sammen 10 - 20 milligram mangan. Mangan aktiverer en lang rekke enzymer, og finnes blant annet i kornprodukter og grønnsaker.

Hva bruker kroppen mangan til?

Mangan inngår i to metallo-enzymer (pyruvatkarboxylase og superoxiddismutase). Et enzym er et kjemisk stoff som gjør at stoffskiftets kjemiske reaksjoner går raskere.

Disse to deltar i stoffskiftets omsetning av karbohydrater og fett og i nøytralisering av frie radikaler.

Hvor finnes mangan i kosten?

Mangan finnes i rikelige mengder i hvetekli, fullkornsprodukter, nøtter og tørkede belgfrukter. Dessuten finnes det i te og kaffe.

Hvor mye mangan må jeg ta?

Behovet for mangan er ikke kjent.

Hva er symptomene på manganmangel?

Kostbetinget mangel forekommer ikke. Det er kun beskrevet ett tilfelle av manganmangel, nemlig en forsøksperson som deltok i en vitenskapelig kostundersøkelse og ved en feil fikk manganfattig kost. Her var symptomene vekttap og hudutslett samt endringer av negle- og hårvekst.

Hva er symptomene på for høyt inntak av mangan?

Overdoser av mangan gir parkinsonlignende symptomer, som er:

Kan mangan inntas sammen med andre legemidler?

Mangan danner uløselige forbindelser med tetracykliner (en gruppe antibiotika) og nedsetter deres opptak i kroppen med 50 prosent. Derfor bør det gå minst tre timer mellom inntak av tetracykliner og inntak av mangan, dersom det tas som tilskudd.

Skrevet av Mette Helvik Morken, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler