Student og gravid

Av Inger Høyvåg Kalgraff, sosionom. Advarsel: Artikkelen er ikke oppdatert siden 2000.

Rettigheter fra Statens lånekasse for utdanning

Studielån og stipend

Dersom du er under utdanning, har rett på studielån og skal ha barn, kan du få fødselsstipend i stedet for lån fra Lånekassen. Stipendet gis i de tre siste ukene før nedkomst og videre i 39 uker etter fødselen. Stipendets størrelse tilsvarer maksimum støttebeløp som Lånekassen gir.

Hvis noen av disse 42 ukene er i sommerferien, kan du i tillegg til de 42 ukene få stipend også i denne perioden. Hvis både mor og far er studenter, kan far få stipend hvis han har omsorgen for barnet.
Mor og far kan også dele stipendet.

For begge foreldrene stilles det krav om at studiet må ha vart i minst seks måneder før fødselen.

I søknaden til Lånekassen, må du legge ved bekreftelse på termin. Når barnet er født, må du ettersende fødselsattesten.

Utsettelse av tilbakebetaling av lån

Hvis du har lån i Lånekassen og lav inntekt, kan du søke om lettelse og rentefritak i inntil ett år i forbindelse med nedkomst eller adopsjon. Også her kan far få rentefritaket dersom han har omsorgen for barnet. Det kan også deles mellom foreldrene.

Enslige forsørgere som bare har stønad fra Folketrygden, kan, dersom de har barn under ti år, få rentefritak og utsatt tilbakebetaling.

Studenter - både samboende/gifte og enslige - må ellers lese det som stårom rettigheter i Lov om folketrygd.

Den som har overgangsstønad/utdanningsstønad fra folketrygden, får støttebeløpet fra Statens lånekasse redusert og gitt som lån. Det blir ikke gitt stipend utenom de 42 ukene i forbindelse med nedkomst.

Det kan være nyttig å undersøke om de forskjellige kommunene har egne rettigheter i tillegg til rettighetene fra Statens lånekasse og Folketrygden. Disse opplysningene får du ved å henvende deg til stedets sosialkontor.

(Sist oppdatert: onsdag 5. juli, år 2000)