Innreisekrav til Norge strammes inn

Av: Kristian Sæthre, lege. Oppdatert: 27.11.21.

Kronaviruset brøt sannsynligvis ut i den kinesiste storbyen Wuhan i desember 2019. Viruset forårsaker sykdom som kan gi milde symptomer eller mer alvorlig sykdom og død.

Mange nordmenn ble i februar 2020 smittet i Nord-Italia. Etterhvert ble det klart at mange nordmenn også hadde blitt smittet i Østerrike, samt i andre land. Etterhvert spredte smitten seg rikelig i flere deler av Norge. Frem mot sommeren 2020 lyktes det med nedstengning av samfunnet å dempe smittespredningen. Høsten 2020 startet det globalt en forsterket smittebølge med mye smitte. Første del av 2021 var det igjen store utbrudd i Norge og resten av landet. Våren 2021 har vaksineringen kommet langt og smitten er mer under kontroll. Høsten 2021 har det vært en klar økning i smitte der Delta-varianten har vært klart dominerende. I slutten av november 2021 er det bekymring rundt en ny koronavariant med utbrudd i sørlige Afrika. Denne varenten, foreløpig omtalt som B.1.1.529, har mange mutasjoner.