Vaksinering mot koronavirus

Av: Kristian Sæthre, lege. Oppdatert: 18.01.21.

Vaksinering

Legemiddelselskapene Pfizer og BioNTech utviklet en vaksine som Pfizer har opplyst at er 95 prosent effektiv mot coronaviruset. Vaksinen ble i desember 2020 godkjent i Norge, EU, USA og Canada. Vaksineringen startet i Norge 27.12.20. Legemiddelselskapet Moderna har utviklet en vaksine basert på tilsvarenede teknologi son nå er godkjent ti bruk i Norge.

Det er er ventet at 550,000 nordmenn vil bli vaksinert innen april 2020. Det ser ut til at det går til over sommeren før storparten av innbyggerne i Norge er vaksinert.

Kort om koronavirus
Smetteverntiltak mot koronavirus