Vaksinering mot koronavirus

Av: Kristian Sæthre, lege. Oppdatert: 29.01.21.

Vaksinering

Legemiddelselskapene Pfizer og BioNTech utviklet en vaksine som Pfizer har opplyst at er 95 prosent effektiv mot coronaviruset. Vaksinen ble i desember 2020 godkjent i Norge, EU, USA og Canada. Vaksineringen startet i Norge 27.12.20. Legemiddelselskapet Moderna har utviklet en vaksine basert på tilsvarenede teknologi som er godkjent til bruk i Norge.

AstraZeneca har en vaksine som 29.01.21 ble godkjent av EU. Det har vært noe usikkerhet knyttet til hvor effektiv AstraZeneca-vaksinen er sammenlignet med vaksinene til Pfizer og Moderna.

Det er er ventet at 550,000 nordmenn vil bli vaksinert innen april 2020. Det ser ut til at det går til over sommeren før storparten av innbyggerne i Norge er vaksinert.
Kort om koronavirus
Oppdatert informasjon fra Regjeringen rundt koronasituasjonen