Omikron - ny koronavirusvariant med mange mutasjoner

Av: Kristian Sæthre, lege. Oppdatert: 27.11.21.

Coronaviruses

Omikron-variant

I Gauteng-provinsen (omkring hovedstaden Johannesburg) i Sør-Afrika har en ny koronavirusvariant utbrudd. I dette området spres varianten mer enn Delta-varianeten Det er antatt at 90% av tilfellene av smitte i Gauteng-provinsen nå skyldes den nye varenten, omikron-varianten. Varianten har også blitt påvist i Hong Kong, Malawi, Nederland og Botswana. Det antas at varianten allerede har spredt seg til mange provinser i Sør-Afrika.

Varianten skal ha 52 mutasjoner. 30 av disse mutasjonene er relatert til piggproteinene. Piggproteinene er hva de fleste vaksinene retter seg mot. Piggproteinene er også "nøkkelen" som viruset bruker for å åpne vei inn til kroppens celler. Det er bekymring rundt at de mange mutasjonene kan gjøre at virusvarianten kanskje kan omgå en del av immuniteten som tidligere vaksinering mot koronaviruset har gitt. Naturlig immunitet etter tidligere gjennomgått koronavirusinfeksjon kan også bli svekket. Det er vanskelig å forutse hvordan varianten vil spre seg i land med høy vakinasjonsgrad. 24% av befolkningen i Sør-Afrika er fullt vaksinert.

Det vil knytte seg spenning til hvor smittsom den nye varienten er og om den vil vil være farligere for de smittede enn andre tidligere varianter av koronaviruset. Den nye varianten, omikron, kan bli oppdaget med vanlige PCR-tester. Flere land har besluttet midlertidig innreiseforubud fra sørlige Afrika. Det som potensielt kan være positivt med den nye varianten vil være dersom den er mer smittsom enn delta-varianten samtidig som den er mindre farlig. Dette ville i såfall kunne dempe pandemien.