Forebygging av malaria

Overskrift: Malaria - en alvorlig tropesykdom Malaria er en alvorlig febersykdom som i ytterste konsekvens kan være dødelig. Sykdommen er mest utbredt i tropiske og subtropiske områder. Årlig blir 500 millioner mennesker smittet og minst 2 millioner dør. I Norge har vi de siste årene hatt rundt 100 malariatilfeller hvert år. De fleste tilfellene skyldes at man ikke har brukt forebyggende malariamedisiner under opphold i malariaområder.

Hvis man reiser til, eller bor i områder med malaria, bør man unngå myggstikk og ta forebyggende medisiner.

Overskrift: Unngå myggstikk

Myggene stikker mest i skumring og om natten. Derfor bør en sørge for å ha et nett foran åpne dører og vinduer i tidsrommet mellom soloppgang og solnedgang. Myggen trives ikke i rom med air-condition. Ved opphold utendørs bør du være tildekket av klær, og du bør bruke myggspray eller -stift.

Overskrift: Myggnett

Et godt råd er å ha et myggnett rundt sengen. Det er en fordel om nettet er impregnert med et insektmiddel. Nettet må være tett (uten hull), og det skal stikkes inn under liggeunderlaget. Om dagen rulles det sammen slik at andre insekter ikke kan komme inn i nettet. Undersøkelser har vist at dette reduserer risikoen for å bli smittet med 50% hos afrikanske barn.

Overskrift: Forebyggende medisin

Medisin til forebyggelse mot malaria, har i de siste år vært gjenstand for kraftig debatt. Problemet er at det ikke finnes et middel som både er billig, effektivt, uten bivirkninger og samtidig så sikkert til at barn og gravide kan bruke det.

Hvis malariaparasittene i området er motstandsdyktige mot de gamle kjente midlene, må en overveie å bruke nye midler.

Overskrift: Hvilken type malaria?

Dersom det finnes ondartet malaria (falciparum) der du skal reise, bør du alltid ta et forebyggende middel. Er du usikker om malaria forekommer på ditt reisemål, søk på vaksinasjonskartet.

Overskrift: Hvor stor er risikoen for å få myggstikk?

Risikoen for myggstikk, og dermed malaria, er langt større i fuktige, lavtliggende og varme omgivelser, særlig i områder med fattigdom og dårlig infrastruktur. Typiske områder er tropiske Afrika, deler av Sørøst Asia og Oceania (f. eks. Papua Ny Guinea) samt det indre av Brasil. I Afrika kan det også være malaria i storbyer, med mindre de ligger så høyt at det er for kaldt til at parasittene kan formere seg. I resten av verden er risiko for malaria i storbyer minimal, bl. a. fordi malariamyggen ikke kan overleve i sterkt forurenset vann. Likevel er det stor risiko i Accra, Dar es Salaam og Lagos, mens risikoen nærmest er lik null i Bangkok, Manila og Singapore.

Overskrift: Kort eller lang reise

Skal du på en kort reise til "malariastrøk" (under en uke), vil du være tilbake i Norge innen sykdommen eventuelt vil utvikle seg. Ved langtidsreiser, med opphold i tropene, anbefales forebyggende medisineringen.

Overskrift: Gravide og barn

Ifølge verdens helseorganisasjon, WHO, frarådes det å ta med spedbarn og småbarn til malariaområder. Velger man likevel å ta med seg barna, bør man gjøre alt for å beskytte dem. Spedbarn og små barn blir fort veldig syke.

Det er derfor ekstra viktig å straks søke kvalifisert legehjelp, dersom et barn får feber under eller etter et opphold i malariaområder.

Overskrift: Hvilke midler kan brukes av barn?

Malariaprofylakse med klorokinfosfat (som tablett eller mikstur) kan gis til små barn (under 10 kg) likeså Paludrine (fåes kun som tablett, må moses og blandes godt med litt mat, smaker bittert). Lariam anbefales ikke til barn under 15 kg.

Overskrift: Hvilke midler kan brukes av gravide?

Gravide frarådes også av WHO å reise til malariaområder med resistent, ondartet (falciparum) malaria, idet malaria hos gravide øker risikoen for abort, for tidlig fødsel, dødfødsel og/eller at moren dør.

Planlegges reiser til malariaområder, er det viktig at legen får vite at man er gravid eller hvis man planlegger å bli det, også av hensyn til visse vaksiner, som frarådes å gi til gravide.

Som for barn er både klorokin og Paludrine uten særlig risiko for den gravide og bør gies samlet. Nyere undersøkelser tyder på at Lariam trygt kan anvendes etter de første 3 måneders svangerskap, da det ikke synes at ha skadelig virkning på fosteret. Skulle den gravide ved uhell ha fått Lariam i svangerskapet, ta kontakt med lege.

Overskrift: Hvilke midler kan brukes ved amming?

Klorokin og Paludrine er de eneste medikamentene som trygt kan brukes av ammende mødre. Her må en ta hensyn til at både mor og barn skal ha medisin. Snakk med legen din i god tid før du reiser.

Overskrift: Relevante kapitler i NettDoktor.noOppdatert av: Kristian Sæthre, lege.

Sist oppdatert: 02.04.2007