Forebygging av malaria

Overskrift Forebygging av malaria

Det finnes ikke vaksine mot malaria. Man kan imidlertid ta marlariamidler som beskyttelse mot malaria.

Les mer om forebygging av malaria her.

Les mer om malaria her.Malariamidler

Medikamenttype: Aminokinoliner
Klorokinfosfat
Plaquenil

Medikamenttype: Biguanider
Paludrine
Malarone
Malarone Junior

Medikamenttype: Metanolkinoliner
Lariam
Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 02.04.2007