Nedkjøling

Vinterlandskap

Menneskekroppen kan i løpet av to til tre uker venne seg til (akklimatisere) tropiske forhold. Kroppen kan ikke akklimatisere seg til avkjøling og kulde. Disse påkjenningen kan forebygges ved å kle seg etter forholdene.


Overskrift: I hvilke miljø kan man bli nedkjølt?

Hver eneste feriesesong leser man om skiløpere som går seg bort i fjellet, treffer på plutselig tåke og dårlig vær.


Overskrift: Hva øker sjansen for nedkjøling?

Hvor alvorlig nedkjøling blir, bestemmes av følgende:

  1. Den generelle nedkjøling av kroppstemperaturen.
  2. De direkte og avgrensede frostskader på utsatte kroppsdeler.


Overskrift: Den generelle nedkjølingen

Lave temperaturer i omgivelsene fører til at stoffskiftet, og dermed kroppstemperaturen, synker. Likevel kan ti minusgrader værer mindre risikabelt enn null grader og mye vind. Vind og fuktighet øker den generelle nedkjølingen betraktelig.


Overskrift: Faresignaler ved generell nedkjøling


Overskrift: Hvordan kan nedkjølingen motvirkes / behandles?

Blir man tatt av et snøskred, går seg bort i en snøstorm eller på annen måte blir tvunget til å overnatte i naturen, kan følgende råd være livreddende:

Overskrift: De direkte, men avgrensede frostskader (engelsk: Frost bites)

Utsatte kroppsdeler, som lepper, nese, ører, ansikt, fingre, tær og kjønnsorgan, blir lettere frostskadet enn andre. Dette skyldes utelukkende deres anatomiske plassering. Flere av disse kroppsdelene er ikke tildekket av tøy, og vil derfor lettere bli nedkjølt. Berøring av metalliske emner og bensin øker risikoen for frostskader.


Overskrift: Faresignalene ved avgrensede frostskader

De første tegn på lokale og avgrensede frostskader er smerte og misfarging av vevet. Fargen vil bli mer blålig hvit. Deretter vil man bli nummen i det aktuelle området.

Overskrift: Forebygging og behandling:


Overskrift: Hvem er særlig utsatt for nedkjøling?

Overskrift: Lege og sykehusbehandling