Skorpioner og edderkopper

Når man reiser til utlandet, vil det eksotiske dyrelivet ofte være en attraksjon. Likevel er det noen dyr man bør ha respekt for. De fleste frykter slanger, men langt mindre kryp kan også utgjøre en risiko for mennesker (veps, edderkopper og skorpioner).

Skorpion

Hvor finnes det skorpioner?

Skorpioner finnes i Afrika, Asia, Nord-, Sør- og Mellom-Amerika, India og i Karibia.. Blant skorpionene i Nord-Amerika finnes de farligste i Arizona, New Mexico og på den kaliforniske side av Coloradoelven, mens de øvrige nordamerikanske arter er nesten harmløse.

Hvordan unngår man skorpionstikk?

Faresignaler og symptomer

Behandling


Edderkopper

Edderkopper

Alle edderkopper er i prinsippet giftige rovdyr, men kun et fåtall er farlige for mennesker.
Giftkjertlene sitter i edderkoppens kjever.

Blant de mer risikable arter finnes:


Hvordan unngår man edderkoppbitt?

Vanligvis er edderkopper vanskeligere å unngå enn skorpionene, da de ofte holder til innendørs og jakter på dagen. De vil ofte, men ikke alltid, foretrekke fuktige steder i halvskyggen.

Litt om edderkoppgift

Edderkoppenes gift er kjemisk sett langt mindre utforsket enn slangegift. ’Enke’-familiens (Lactrodectus sp.) gift kan, akkurat som visse slangegifter, forstyrre de elektriske impulser fra nerver til muskler, og dermed fremkalle lammelser. ’Eneboer’ familiens (Loxosceles sp.) gift fremkaller lokale vevskade og vevsdød.

Bitt fra giftige edderkopper bør behandles som slangebitt. Oppsøk lege så raskt som mulig.


Særlig utsatte er

Symptomer og faresignaler

Førstehjelp og behandlingOppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 02.04.2007