Slanger og slangebitt

Slange

Overskrift: Hvor finnes slangene?

Slanger finnes over det meste av verden, men kun 15 prosent av de ca. 3000 forskjellige giftslangene, betraktes som en potensiell risiko for mennesker. Majoriteten av disse finnes i tropiske og subtropiske strøk, samt over det meste av USA (bortsett fra Alaska, Maine og Hawaii) og Australia.

Overskrift: Hvor er risikoen størst?

Risikoen for slangebitt er størst i områder med høyt gress, i skog, i terreng med mye stein og i visse ørkenområder. Noen slanger finner man ofte innendørs i hytter og hus.


Overskrift: Hvordan unngå å bli bitt?

Overskrift: Symptomer og faresignaler

Hvor syk man blir av slangebitt er avhengig av arten, slangens størrelse, mengde innsprøytet gift, antall bitt og lokalisasjon av bittet. De fleste blir bitt på armer og bein. Farligst er bitt i hodet og på overkroppen. Offerets vekt, alder, helsetilstand og individuelle følsomhet mot giften spiller også en rolle.

Tidlige symptomer:

Tregt innsettende symptomer (ofte 6-24 timer etter et bitt):

Slangegift virker i prinsippet på 3 forskjellige måter:

  1. Hemotoxiner, dvs. gift som sprenger (hemolyserer) de røde blodlegemene, eller påvirker blodets evne til at størkne (koagulere).
  2. Neurotoxiner, dvs. gift som lammer overføring av nerveimpulser til musklene. Kan i verste fall lammer åndedrettsmusklene.
  3. Cardiotoxiner, dvs. gift som har en direkte skadelig virkning på hjertet og medfører sirkulasjonssvikt og sjokk.

Men da en rekke andre forhold også spiller inn, f.eks. allergiske reaksjoner, vil forholdene ofte være langt mer kompliserte, og derfor omfatte typisk blandete reaksjoner og symptomer.

Overskrift: Førstehjelp ved slangebitt

Overskrift: Vaksinasjoner

Man kan ikke vaksinere seg mot slangegifter, men alle, - og især reisende, bør være vaksinert mot stivkrampe og difteri. Selv om kvelerslanger ikke er giftige, kan både deres, og andre slangers bitt fremkalle infeksjoner, herunder stivkrampe.Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 02.04.2007