Fakta om biotin

Generelt om biotin

Biotin er et vannløselig B-vitamin, som inngår i flere forskjellige stoffskiftereaksjoner. Mangel på biotin er sjelden, og sannsynligvis er det ikke mulig å innta for store mengder.

Hva bruker kroppen biotin til?

Biotin inngår i enzymer, som deltar i omsetningen av fett og karbohydrater. Biotin hjelper også ved produksjon av urinstoff og i omsetningen av aminosyrer.

Hvor i kosten finnes biotin?

Biotin produseres av gjær og bakterier i maten, samt i tarmfloraen. Sannsynligvis er det på denne måten vi tilføres biotin. Vitaminet finnes også i enkelte typer matvarer.

De beste kildene for biotin i kosten er lever, eggeplomme, belgfruker, nøtter, gjær, sjokolade og visse typer grønnsaker.

Man antar at den daglige tilførselen gjennom kosten ligger på 50 - 100 mikrogram per dag, mens behovet trolig er 30-100 mikrogram per dag.

Kan man få for mye biotin?

Selv om man ikke kjenner til tilfeller med overdoser av biotin, anbefales det ikke høyere inntak enn 225 mikrogram per døgn.

Hvem har risiko for biotinmangel?

Mangeltilstander kan for eksempel oppstå i forbindelse med:

Hva er symptomene på biotinmangel?

Mangel på biotin ses veldig sjelden og kun under ekstreme omstendigheter. Symptomer på biotinmangel kan vise seg ved utslett i ansiktet, hårtap og symptomer fra nervesystemet.

Andre tegn kan være:

Hvordan behandles biotinmangel?

Biotinmangel behandles ved økt inntak av biotin. Tilskudd på 150 - 300 mikrogram daglig vil føre til at symptomene forsvinner.

Hva skal jeg være oppmerksom på?

Opptak av biotin i tarmsystemet nedsettes ved inntak av alkohol og medisin mot epilepsi. Visse typer antibiotika(for eksempel sulfonamider) kan nedsette tarmbakterienes produksjon av biotin.

Kan man få for mye biotin?

Man kjenner ikke til at personer har fått for mye biotin.


Relevante artikler