Fakta om molybden

Generelt om molybden

Mens vitaminer er molekyler, sammensatt av et større eller mindre antall atomer forbundet med hverandre, er molybden et grunnstoff (nr. 42 i det periodiske system), det vil si at det er ett enkelt atom. Da det kun er nødvendig å få tilført dette atomet i små mengder gjennom kosten, betegnes det et sporstoff. Sammen med sporstoff utgjør vitaminene gruppen av mikronæringsstoffer.

Molybden inngår i flere enzymer. 90 prosent av molybdenet opptas i tynntarmen.

Hva bruker kroppen molybden til?

Molybden er bestandel i en rekke enzymer som er viktige i svovel- og urinsyrestoffskiftet. Det inngår også i B12-vitaminer.

Det er mulig at molybden kan medvirke til å nedsette risikoen for hull i tennene.

Hvor finner vi molybden?

Molybden finnes i melke- og kornprodukter.

Innholdet varierer betydelig med blant annet jordgrunnens og dermed også landbruksjordens innhold av molybden.

Hvor mye molybden har jeg behov for?

Behovet for molybden er ikke helt klarlagt, men de fleste får i seg mellom 50 og 100 mikrogram daglig.

Hva er symptomene på molybdenmangel?

De fleste får tilstrekkelig gjennom kosten, blant annet gjennom melke- og kornprodukter. Molybdenmangel er muligens sett i enkelte tilfeller ved langvarig kunstig ernæring. Symptomene viser seg som bevissthetsforstyrrelser.

Hva er symptomene på overdosering av molybden?

Det er umulig å få overdose av molybden ved bruk av et vanlig sunt norsk kosthold.

Skrevet av Mette Helvik Morken, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler