Fakta om pantotensyre

Pantotensyremolekylet (også kalt B5-vitamin)

Generelt om pantotensyre (B5-vitamin)

Navnet stammer fra det greske ordet panthos, som betyr "overalt". Pantotensyre finnes også i nesten alt levende materiale.

Pantotensyre er vannløselig. Det kalles også for B5-vitamin. Det brukes til omsetningen av karbohydrater og fett i kroppens celler.

Hva bruker kroppenpantotensyre til?

Pantotensyre har en svært sentral plassering i stoffskiftet. Det er en byggestein i stoffet coenzym A, som er nødvendig for forbrenningen av fett, proteiner og karbohydrater til energi.

Hvor finnes pantotensyre i kosten?

Pantotensyre finnes i de fleste matvarer. Animalske matvarer, fullkornsprodukter og belgfrukter er de beste kildene i kosten.

De viktigste kilder til pantotensyre i kosten er kornvarer og brød, melk, egg, kjøtt, lever, bønner og linser.

Hvor mye pantotensyre trenger jeg?

Det daglige behovet anslås til 4-7 mg. Man vet ikke hvor mye man egentlig har bruk for. Men siden det finnes i de fleste matvarer, kan man nesten ikke komme i underskudd av dette vitaminet. Ved oppvarming under matlaging kan det tapes opp til 50 prosent.

Hva er symptomene på pantotensyre-mangel?

Pantotensyre-mangel ses så godt som aldri, kun ved ekstrem underernæring eller når en får en syntetisk kost uten pantotensyre. Ut ifra dette vet man at mangel kan føre til tretthet, hodepine og diaré.

Hva er symptomene på overdosering av pantotensyre?

For stort inntak kan gi diaré.

Advarsel (kontraindikasjoner)

Det er ikke beskrevet noen kontraindikasjoner.

Skrevet av Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler