Flerbarnsmødre mest utsatt for stress

Skandinaviske kvinner har langt mindre fritid enn sine menn. For eksempel har en fulltidsarbeidende svensk mor i dag 19 timer mindre fritid i uken enn sin mann. I en familie hvor både mor og far arbeider fulltid er det stadig kvinnen som står for mesteparten av husarbeidet. Jo flere barn, dess større er forskjellen på den totale arbeidsbyrde mellom kvinner og menn.

- Er det rart at kun få kvinner når til topps på karrièrestigen? Bare noen få timers overtid kan være dråpen som får begeret til å flyte over, konstaterer stressforsker og professor Marianne Frankenhaeuser.

Verst for kvinner mellom 35 og 40

Årene mellom 30 og 45 er de mest hektiske i våre liv. Stressnivået når et høydepunkt når vi er mellom 35 og 40, og kvinnene er mest utsatt.

Selv om vi i dag fortsetter med å arbeide i en høy alder, krever arbeidsmarkedet at vi klemmer alt inn i en og samme periode i livet. Marianne Frankenhaeusers studier av familier med barn hvor både mor og far har en karrierejobb viser at kvinnene har en total arbeidsbyrde på 88 timer, sammenlignet med 69 timer for mennene. Kvinnene rapporterer også i langt høyere grad enn mennene om stress på grunn av husarbeid.

Kvinners noradrenalin stiger mot slutten av arbeidsdagen

Marianne Frankenhaeuser har undersøkt innholdet av stresshormonet noradrenalin hos mannlige og kvinnelige ledere. Mens den mannlige sjef girer ned når arbeidsdagen går mot slutten, kjører den kvinnelige sjef på høyeste gir etter klokken 17.00, og samtidig stiger innholdet av noradrenalin hos kvinnene.

Delt ansvar for barna gir mindre stress

Et sterkt sosialt nettverk utenom arbeidet har vist seg å være et godt vern mot utbrenthet, stress og stressrelaterte sykdommer som for eksempel hjerte/karsykdommer.

Det finnes faktisk både menn og kvinner som klarer å holde alle baller i luften uten å bli forvandlet til utbrente vrak. Men det er en forutsetning at foreldrene deler ansvaret for barna mellom seg på best mulig vis. Den ene av foreldrene kan for eksempel sørge for å la være med å legge viktige møter om formiddagen, mens den andre så forsøker å holde ettermiddagene noenlunde fri. På den måten slipper man å oppleve at hele planleggingen ryker dersom et av barna skulle bli sykt.

- Jeg er imponert over hvordan dagens unge familier kan klare å få puslespillet med jobb og hjem til å gå opp. Men med så små marginer blir det imidlertid ikke mye plass til spontane aktiviteter, sier Marianne Frankenhaeuser.

Hun etterlyser en helt ny måte å leve på, hvor den moderne teknologi blir brukt på en mer menneskelig måte - til å gi folk tid til å tenke over hva som er viktig.

Etter et opplegg av Åsa Fagerstrøm, journalist.


Relevante artikler

Ikke la oss berolige deg! Oppsøk en lege ved bekymring for egen helse.
Nettsiden benytter cookies for å registerere besøksstatistikk.
© Copyright 1999 - 2021 Nettdoktor AS
Om Nettdoktor AS