Frihet og farer ved hjemmearbeid

Å arbeide hardt og mye blir feilaktig oppfattet som en dyd. Det er en dyd som blir konstant belønnet, og derfor er den vanskelig å komme til livs, sier Gunnar Aronsson, professor i psykologi. Han arbeider med et forskningsprosjekt om det grenseløse arbeid på Arbetslivsinstitutet i Stockholm.

- Hvis balansen mellom arbeid og fritid blir forrykket, så er det til skade for helheten. Da går det ut over familien eller de andre på arbeidet, sier Aronsson.

Grensene viskes ut

- Det betyr også, at grensene mellom dag og natt, arbeid og familieliv blir visket ut, sier Gunnar Aronsson.

Dagens informasjonssamfunn gjør at vi er blitt mer tilgjengelige - døgnet rundt. Arbeidets og døgnets tider kan således komme til å flyte ut. Det innebærer både en frihet og en fare. Den tekniske utvikling har nemlig gått så hurtig at vi ikke har fått tid til å lære hvordan vi skal håndtere de nye muligheter vi har fått.

Hjemmearbeidende jobber mest

Når arbeidet ikke lenger blir styrt av faste tider, lunsj og møter, blir grensene mellom arbeid og fritid samtidig stadig mer usynlige. Når rammene forsvinner, og den enkelte selv skal sette grenser, spiller personligheten en viktig rolle. Det er nødvendig at man selv tar kontrollen og bestemmer hvilke rammer man vil ha, og at man deretter overholder disse. Ellers kan arbeidsmengden svulme opp og invadere privatlivet, sier Gunnar Aronsson.

Han forteller at det dessuten er en tendens til at de som arbeider hjemme jobber mer enn dem som utfører jobben på arbeidsplassen.

- Alle kan sitte og tvinne tommeltotter en dag på arbeid uten å få dårlig samvittighet. Men for dem som arbeider hjemme er det en kilde til stress å ikke få gjort noe i løpet av arbeidsdagen, sier Gunnar Aronsson.

Etter et opplegg av Åsa Fagerstrøm, journalist.


Relevante artikler

Ikke la oss berolige deg! Oppsøk en lege ved bekymring for egen helse.
Nettsiden benytter cookies for å registerere besøksstatistikk.
© Copyright 1999 - 2021 Nettdoktor AS
Om Nettdoktor AS