Reise med eldre

Alderen setter ingen absolutte grenser for å delta i reiseaktiviteter. En av mine private og gode venner deltok, i en alder av 79 år, på en fottur i Chile og Andesfjellene. Riktignok skal det være sagt at den eldre reisende bør ta en rekke forhold under overveielse og vurdering før utenlandsreisen.

Forsikringsforhold:

Alle som reiser utenfor Norges grenser bør være forsikret mot sykdom, ulykke, død og transport hjem. Forsikringsbetingelsene (med liten skrift) kan ofte være vanskelig å forstå, og mange reisende har derfor smertelig fått erfare at deres tolkning var feil, og at de selv har måtte betale for forhold de trodde de var forsikret mot. En sykehusinnleggelse i utlandet kan fort vise seg å koste flere hundre-tusen kroner.

I alle tvilstilfeller bør den reisende skaffe seg en skriftlig ’forhåndsgodkjennelse’ fra forsikringsselskapets leger.

Under finnes noen eksempler på situasjoner der den reisende ikke kan regne med å være dekket, og derfor bør skaffe seg en skriftlig forhåndsgodkjennelse:

 • Ved kroniske sykdommer (f.eks. hjerte-kar-lungesykdommer, epilepsi, sukkersyke m.fl.). Prinsipielt vil enhver sykdom / tilstand der man enten går til jevnlig kontroll hos lege / på sykehus, og / eller er i fast behandling med én eller annen form for medisin.
 • Hvis man i løpet av de siste 2 måneder før avreisen har oppsøkt lege, vært innlagt på sykehus, er henvist til spesialist eller annen supplerende undersøkelse (f.eks. på sykehus), - har fått endret sin medisindosering – eller fått ny / annen medisin.
 • Hvis man ikke har oppsøkt lege for en oppstått sykdom, - har avslått behandling, - har avbrutt en behandling eller har latt være å møte til kontroll.
 • Enhver situasjon der det er en viss risiko for sykdomsutbrudd/forverring av en allerede kjent sykdomstilstand under reisen.
 • Ved visse kroniske eller alvorlige sykdommer (f.eks. kreft), kan det til tross for forsikringsselskapets restriktive regler, lages spesielle avtaler gjennom relevante pasientforeninger.

Hva skal den eldre reisende være spesiell oppmerksom på:

Helsetilstanden til den reisende kan gjøre at noen reisemål, transportformer og påtenkte aktiviteter ikke anbefales. Skulle du være i tvil - kontakt legen din. Eldre har en generell øket risiko for å utvikle blodpropper, især under lengre transport (ikke minst i fly, der plassen er trang). Det er viktig å bevege seg i ca. 10 minutter én til to ganger i timen. Ved flytid på over åtte timer bør man vurdere om en mellomlanding er å foretrekke (dersom man kan velge), eller man bør vurdere å bruke flere dager på å nå sitt mål. Eldre mennesker er meget følsomme for væsketap og væskeunderskudd. Lengre flyturer krever et økt væskeinntak, da luftfuktigheten i kabinen er ca. 8%.

Økt væskeinntak er også å anbefale på steder der luftfuktigheten er høy, om du har feber, oppkast eller diaré. Et væskeinntak på 2,5 - 3,5 liter saltholdig væske i døgnet er å regne som et minimum. Ved feber, oppkast, diaré og tropisk varme bør væskeinntaket økes ytterligere. Solforbrenning, samt varme, kulde og høydeklima utgjør andre potensielle risikofaktorer for den eldre reisende. Mange infeksjonssykdommer, ikke minst de tropiske, er å betrakte som en særlig risiko for de eldre reisende. Reisemål, reisetype og lengden på oppholdet bør overveies grundig og velges med omhu.

Sjekkliste for eldre reisende:

 • Er helsetilstanden god nok for reiseplanen (dvs. reisemål, transportform, reisetid og oppholdets lenge)?

 • Er man tilstrekkelig forsikret, eller skal/bør man skaffe en forhåndsgodkjennelse?

 • Er reisemålet velvalgt? Hvordan er klimaet på stedet - varme, kulde, fuktighet?

 • Hvordan er hotellet? Mye trapper, heis, tilrettelagt for rullestolbrukere/gåstolbrukere, akseptable toalettforhold, døgnåpen resepsjon?

 • Hvordan er helsetjenesten på stedet utviklet? Lang vei til sykehus? Lett å få tak i lege?

 • Skulle en situasjon oppstå som krever hurtig transport hjem til Norge, hvordan er flytilbudet på stedet? Må man tilbringe flere timer på båt for å komme seg til en flyplass (som på mange av de greske øyene?

Praktiske reiseråd:

 • Ha alltid med nok av din faste medisin i håndbagasjen, nok til hele reisens varighet + noen dagers forsinkelse.
 • Ha med kopi av pass, de ulike forsikringsbevis, sertifikat, vaksinasjonskort, attester fra lege og resepter. Fordel disse i kofferter, håndbagasje og lommeboken. Ved tyveri av pass, vil det være lettere å få nytt dersom man har en kopi av passet tilgjengelig.
 • Ha alltid med en kopi av personlige papirer når du forlater hotellet. Ved et eventuelt trafikkuhell vil identifikasjon og kommunikasjon lettes betraktelig.
 • Mange eldre mennesker har vanskelig for å orientere seg og gjenkjenne steder i fremmede omgivelser. Det er derfor lurt at slå følge med andre reisedeltagere, - fremfor at begi seg ut på egen hånd.
 • Mange eldre har begrensede språkkunnskaper, - dette bør man ta hensyn til når reisemålet velges.


Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 02.04.2007