Blodpropp i lungene

Hva er en blodpropp i lungene?

Blodpropper i lungene kan plassere seg mange forskjellige steder. Øverst ses en blodpropp (rød) som lukker helt for den ene lungens blodforsyning. Nederst ses andre plasseringer av blodpropper (røde og gule).

En blodpropp i lungen oppstår når størknet blod setter seg fast i et blodkar i lungen. Det størknede blodet, blodproppen, kommer ofte fra blodkarene i et ben eller i bekkenet, hvor man kanskje har en dyp årebetennelse.

Hvis man får en eller flere blodpropper i lungen, avhenger symptomene av størrelsen på blodproppen: små blodpropper gir ingen eller få symptomer, mens store blodpropper kan være dødelige.

Sykdommen kan ofte skyldes langvarig sengeleie, som etter en operasjon, ved kreftsykdom, dyp årebetennelse eller sjeldne medfødte sykdommer som gir forstyrrelser i blodets evne til å stivne, koagulere.

De fleste kommer seg uten mén, enkelte får vedvarende problemer med blodkretsløpet i lungene og noen dør umiddelbart.

Hvorfor får man blodpropper i lungene?

Hvordan blodproppen oppstår:

Hvem har risiko for å bli rammet av blodpropp i lungene?

Det er i tillegg situasjoner som øker risikoen for blodpropp i lungene:

Hvordan merkes en blodpropp i lungene?

Ved en liten blodpropp:

Store blodpropper i lungene:

Hva kan man gjøre selv?

Når man er på lengre reiser bør man sørge for å stå litt, eller gå noen få skritt med regelmessige mellomrom.

Dessuten bør man, når man sitter, ofte skifte stilling og bevege bena

Hvis man er på sykehus, bør man selv forsøke å komme raskt opp etter operasjonen, (man kan få forebyggende behandling hvis man ikke klarer å komme opp).

Hvordan stiller legen diagnosen?

Forskjellige undersøkelser kan hjelpe legen:

Av supplerende undersøkelser kan nevnes:

Hva er prognosen?

Hvis man har fått en mindre blodpropp i lungene, vil man ofte bli frisk uten å få noen mén. Et mindretall vil få problemer med kretsløpet i lungene. Som nevnt tidligere kan store blodpropper i lungene være dødelige.

Hvordan behandles blodpropp i lungene?

Større blodpropper i lungene skal behandles raskest mulig. Er det snakk om en stor blodpropp, kan akutt operasjon på en kirurgisk spesialavdeling bli nødvendig. Behandling med blodpropp-oppløsende medisin (streptase) kan også anvendes.

Mindre blodpropper i lungene vil ofte forsvinne av seg selv, men man bør forebygge at de kommer tilbake. Det kan foregå med to ulike typer medisin som på forskjellig vis fortynner blodet.

Fortynning med heparin, eller opprenset heparin (lavmolekylært heparin). Dette skal sprøytes inn i kroppen hver dag, og kan ikke tas som tabletter.

Fortynning med tabletter (maravan/marcumar). Blodets evne til å størkne skal regelmessig kontrolleres, og medisinen justeres etter blodprøveresultatet. Det tar et par dager før det virker.

Ofte vil man begynne med å fortynne blodet ved hjelp av heparin, eller opprenset heparin inntil riktig tablettdose er stilt inn.

Behandlingen vil vanligvis strekke seg over 6 måneder. Ved gjentatte blodpropper er behandlingen livslang.

Hvilken medisin kan anvendes?

Blodfortynnende medisin: heparin og opprenset (lavmolekylær) heparin, warfarin.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler