Vaksiner Bahrain


Anbefalte vaksinasjoner

Sykdom Anbefalt vaksinasjon Tidspunkt for vaksinasjon Info om vaksinen Info om sykdommen
Gruppe I Gruppe II
Stivkrampe Ja ** Ja ** Se generell
anbefaling.
Klikk her
Difteri Ja ** Ja ** Se generell
anbefaling.
Klikk her Klikk her
Polio Ja ** Ja ** Se generell
anbefaling.
Klikk her
Hepatitt A Ja Ja Minst 4 uker
før reisen.
Klikk her Klikk her
Malaria Nei Nei Ingen vaksine.
Klikk her * Klikk her
Tyfoidfeber Nei Ja 2 - 3 uker
før reisen.
Klikk her Klikk her
Hjernehinnebetennelse Nei Nei Minst 10 dager
før reisen.
Klikk her Klikk her
Gulfeber Nei Nei Ca. 10 dager
før reisen.
Klikk her Klikk her
Japansk encephalitt Nei Nei Ca. 8 uker
før reisen.
Klikk her Klikk her
Rabies Nei Nei Minst 4 uker
før reisen.
Klikk her Klikk her

* Er ikke en vaksine, men medikamentell malariaprofylakse.
(Ja) : Bør vurderes nærmere.


Overskrift:Hvilken risikogruppe hører du til?

Risikogruppe I Gjelder forretningsreiser og turistreiser med opphold på tre til fire uker. 
Risikogruppe II Korte eller langvarige utenlandsreiser til områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold. Gjelder også arbeidsopphold,
ryggsekktur og innvandrere på besøk til tidligere hjemland. 

Overskrift:Generell anbefaling

Det er anbefalt å være fullvaksinert mot følgende sykdommer:

Overskrift: Stivkrampe (tetanus)
Overskrift: Difteri
Overskrift: Poliomyelitt

* * Du bør ha påfyll dersom det er gått mer enn 10 år siden siste poliomyelitt og difteri-stivkrampevaksine.
Dersom vaksinasjon for stivkrampe og difteri ønskes, bør en uvaksinert person kontakte lege opptil ett år før avreise. For poliomyelitt bør en uvaksinert person kontakte lege minst 4 uker før avreise. 

Overskrift: Vaksineinformasjon

NettDoktor har en vaksineoversikt her.


Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert i 2014


Relevante artikler